IHI
  15 Haziran 2023

Yenilikçi Sağlık Girişimi (The Innovative Health Initiative (IHI)), kanser ve nörodejeneratif hastalıkları konu alan, ilaç, sağlık teknolojisi, büyük veri ve görüntüleme gibi farklı sektörlerin bir araya geldiği 5 projenin tanıtımını yaptı. IHI’nin benimsemiş olduğu sektörler arası yaklaşımın örneğini teşkil eden ve kamu-özel sektör ortaklığından faydalanan bu projeler; büyük veri, görüntüleme, kanserin ileri tanı ve tedavisi, nörodejeneratif hastalıklarda hastanın bakımının iyileştirilmesine yönelik dijital platformların oluşturulması gibi sağlık alanında çözüm bekleyen önemli sorunlara somut çözümler bulmayı amaçlamaktadırlar.

Bu 5 projenin toplam bütçesi 129 milyon Avro olup, bu bütçenin yarısı Ufuk Avrupa’dan, diğer yarısı ise projede yer alan endüstri ortaklarından ve katkıda bulunan IHI ortaklarından sağlanmaktadır. Yeni, çok paydaşlı ve sektörler arası bu proje konsorsiyumlarının, kanser, Alzheimer ve Multiple Skleroz gibi hastalığı olan çok sayıda kişinin yaşamında ve toplum genelinde önemli ve somut etkileri olacağı düşünülmektedir.

Desteklenen projelerle ilgili kısa bir bilgi aşağıda paylaşılmakta olup, bu projelerle ve daha önce desteklenen 180 projeyle ilgili ayrıntılılara link üzerinden erişebilirsiniz.

  • GUIDE.MRD (Guiding multi-modal therapies against MRD by liquid biopsies)

Kanserin tanısı için daha iyi bir kan testi geliştirilmesi

  • IMAGIO (Imaging and advanced guidance for workflow optimization in interventional oncology)

Yan etkileri az ve daha hassas kanser tedavisi

  • IDERHA (Integration of heterogeneous data and evidence towards regulatory and HTA acceptance)

Akciğer kanserinin ileri tanı ve tedavisi için büyük veri platformu geliştirilmesi

  • CLAIMS (Clinical impact through AI-assisted MS care)

MS hastalığı olan kişilerin bakımında bütüncül bir yaklaşım

  • PROMINENT (Precision medicine platform in neurodegenerative disease)

Alzheimer hastalığı ile birlikte diğer sağlık sorunları olan kişilerin bakımında tamamlayıcı bir yaklaşım

 

Benzer Haberler