BS CONNECT Logo
  21 Eylül 2021

Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 Programı kapsamında fonlanmakta olan Black Sea CONNECT Projesinin hedeflerinden bir tanesi de Karadeniz'in ekonomik büyümesi ile birlikte sağlıklı ve sürdürülebilir kullanımı için yenilik ihtiyaçlarını ve fırsatlarını belirlemektir.

Bu amaç çerçevesinde iletişim ve işbirliğini geliştirmek için "Karadeniz'de sürdürülebilirlik ve ekonomik büyüme için yenilik" konulu tematik bir çalıştay vesilesi ile bilim ve araştırma, politika oluşturma, sanayi, iş dünyası ve yatırım dünyasından katılımcıları bir araya getirmek kritik bir adım olacaktır.

Bu çalıştayın hedefleri şunlar olacaktır:

  • Potansiyel boşluklar ve engeller dahil olmak üzere yenilik ihtiyaçlarını ve fırsatlarını belirlemek,
  • Gelişen teknolojileri benimseyerek ekonomik büyüme sağlamak

Bu hedefleri ele alırken yaklaşımımız şu olacaktır:

  • Karadeniz bölgesinde örgütlenmeyi “diğerlerinden” öğrenmek;
  • Karadeniz inovasyon ekosistemini düzenlemeye başlamak için sonraki adımların tanımlanması.

Çalıştay, yerel bağlamın analizine ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi (SRIA) önceliklerine dayalı olarak, aşağıdaki konularda farkındalığı artıracak ve kapasite oluşturacaktır:

  • Kümelenme yaklaşımı: Yenilikçi ürünler ve hizmetler üretmek için bilim ve araştırma, politika yapıcılar, endüstri, iş ve yatırım sektörlerinden paydaşlar arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Black Sera bağlamına uyarlanabilen yeniliği desteklemek için iyi uygulamaların paylaşılması.

Özellikle Dördüncü Sanayi Devrimi'nin sunduğu yeni teknolojileri benimseyerek ekonomik büyümeyi sağlarken Karadeniz'in sağlıklı ve sürdürülebilir kullanımı için yenilik ihtiyaçlarının ve fırsatlarının kapsamlı bir analizine dayanacaktır. Çalıştay ayrıca Karadeniz ülkelerinde Mavi Büyüme'nin başarılı bir şekilde geliştirilmesinde her türden (hukuki, mali, vb.) potansiyel boşlukların ve engellerin neler olduğunu belirlemeye çalışacak ve iyileştirmeye yardımcı olabilecek en iyi uygulama örneklerini bulmaya çalışacaktır.

Black Sea CONNECT CSA, tüm Karadeniz ülkelerinde inovasyon ihtiyaçlarını ve potansiyel boşlukları ve engelleri haritalamak için Karadeniz ülkelerinde faaliyet gösteren iş ağlarını/aktörleri hedefleyen bir çevrimiçi anket başlatmıştır. Anketin 2022'nin başlarında gerçekleşecek olan bahse konu çalıştaya girdi sağlaması hedeflenmektedir.

Anket tüm Karadeniz dillerinde ve İngilizce olarak mevcuttur.

Anketin Türkçe versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Haberler