26 Ocak 2022

Yürürlükteki Ufuk2020 projeleriniz ve yeni Çerçeve Anlaşması Tebliği yürürlüğe girene kadar Ufuk Avrupa projeleriniz için yurtiçi tedarikçilerden KDV’den istisna mal/hizmet almak için (çünkü yurtiçinde üstlenilen KDV bir geçersiz masraf!) yapacağınız istisna sertifikası başvurularında başvuracağınız makamı belirleyen parasal eşikler Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile güncellendi.

Başvuru sürecine ilişkin detay bilgiye linkteki Tebliğin 4.2 Maddesinden; parasal eşik değer güncellemesine ise linkteki Resmi Gazete Tebliğinden erişebilirsiniz.

KDV İstisna Sertifikası başvuru ve kullanma süreçlerine dair en özet ve faydalı bilgiye linkteki güncellenmiş bilgi notundan erişebilirsiniz.

Benzer Haberler