Kategori
  25 Nisan 2023

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali iş birliği çerçevesinde, 24 Nisan 2023 tarih ve 32170 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)” yayımlanmıştır. Tebliğe göre başvuru yapılacak makam, Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olan illerde bulunanlar için projede kendilerine ayrılan bütçe payı eşiği 40 milyon TL’ye yükseltilirken Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan illerde bulunanlarda bu eşik 20 milyon TL olarak belirlenmiştir.

KDV İstisna Sertifikası kullanmak suretiyle proje kapsamında temin edilecek mal, hizmet ile yapım işleri için proje yürütücüsü kuruluş ile tedarikçi arasında yapılması zorunlu  “Tedarik Sözleşmesi” için belirlenen limit (KDV hariç) 15 bin TL’ye yükseltilmiştir.

KDV istisna sertifikasının teminine yönelik hazırlanacak başvuru belgelerinde ve sertifika teminini takip eden takvim yılının başından başlamak üzere her yıl Şubat ayında vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne ibraz edilmesi gereken “IPA Alım Bildirimi”nin usulünde farklı bir düzenleme bulunmamaktadır.

İlgili tebliğe göre revize edilen Ufuk Avrupa Projeleri İçin KDV İstisna Sertifikası Bilgilendirme Notuna linkten erişebilirsiniz.

Benzer Haberler