DUT
  21 Eylül 2022  - 21 Eylül 2022

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT) ilk teklif çağrısının amacı; şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları (müdahale alanlarını) ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projelerini desteklemek olup, çağrının 21 Eylül 2022'de açılması planlanmaktadır. DUT Ortaklığının ilk Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk Avrupa Programı (Horizon Europe) programı kapsamında finanse edilmektedir.

Müdahale Alanları “Geçiş Yolları” adı verilen üç temada gruplandırılmıştır:

  1. “The Positive Energy Districts Transition Pathway (PED) (Pozitif Enerji Geçiş Yolu)
  2. The 15-Minute Cities Transition Pathway (15 Dakikalık Şehirler Geçiş Yolu),
  3. The Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway (Döngüsel Kentsel Yenileyici Ekonomiler Geçiş Yolu)

Çağrı kapsamında seçilen projeler, ortaklıkta yer alan aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel Finansman Kuruluşları tarafından doğrudan finanse edilecektir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,  Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye (TÜBİTAK 1071 Programı ile) ve Birleşik Krallık.

Her teklif,  listede yer alan üç ülkeden en az üç ortağı içermelidir ve ilgili ulusal/bölgesel Finansman Ajansı tarafından finanse edilmeye uygun olmalıdır. (Başvurular hem uluslararası hem ulusal değerlendirme sürecinden geçecektir).

Araştırmadan inovasyona ve uygulamaya kadar çok çeşitli faaliyetleri desteklemeyi amaçlamayan çağrılar ile Ortaklık, çeşitli bilimsel disiplinlere açık olup disiplinler arası yaklaşımları memnuniyetle karşılar. Çeşitli paydaşların (özel şirketler, kamu otoriteleri, belediyeler, üniversiteler, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları) projelere dahil edilebilecek olup, proje hedeflerinin belirlenmesinde kullanıcıların ihtiyaçlarının dikkate alınması gereklidir.

Ortaklığın resmi lansmanı Ekim ayında Brüksel'de gerçekleşecek ve Eylül ayında bir dizi ulusal etkinlikle birlikte Çağrı Tanıtım Web Seminerleri gerçekleştirilecektir.

Çağrıyla ilgili güncel haberler için JPI UE web sitesini takip edebilirsiniz.

 

Genel sorularınız için bizlere dut@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler