DUT
  21 Eylül 2022  - 21 Eylül 2022

Çağrı Açılışı: 21 Eylül 2022

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT) 2022 çağrıları ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan uluslararası araştırma ve/veya yenilik projelerini destekleyecektir. DUT 2022 Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon Europe Partnership programı kapsamında finanse edilmektedir.

Müdahale alanları “Geçiş Yolları (Transition Pathways-TP)” adı verilen üç temada gruplandırılmıştır:

 1. Pozitif Enerji  Bölgeleri Geçiş Yolu (PED)The Positive Energy Districts Transition Pathway,
 2. 15 Dakikalık Şehirler Geçiş Yolu(15mC)  The 15-Minute Cities Transition Pathway,
 3. Döngüsel Kentsel Yenileyici Ekonomiler Geçiş Yolu (CUE)The Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway

Katılımcı Ülkeler

Bu Çağrı kapsamında seçilen projeler, aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık.

Ortaklık Yapısı

Proje teklifleri yukarıdaki listenin en az üç ülkesinden en az üç ortağı içermelidir (konsorsiyum olarak başvuruda bulunulacaktır). Ayrıca projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır.

Araştırmadan inovasyona ve uygulamaya kadar çok çeşitli faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan çağrı; çeşitli bilimsel disiplinlere açıktır ve disiplinler arası yaklaşımları memnuniyetle karşılar.

Ülkemizden Desteklenebilir Kuruluşlar

 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri
 • Özel şirketler (Start-up'lar, KOBİ'ler ve büyük şirketler dahil)
 • Belediyeler
 • Kamu otoriteleri/Devlet kurumları
 • Ar-Ge Tüzel Kişilikleri

 

Çağrı Konuları

Çağrı konularının açıklamasının temeli üç Geçiş Yoludur (TP):Pozitif Enerji Bölgeleri (PED), 15 dakikalık Şehirler (15mC) ve Döngüsel Kent Ekonomileri (CUE).

Tüm projeler, ana TP'leri olarak ele almak istedikleri konuya en yakın TP'yi seçmeli ve gerektiğinde dahil olan diğer TP'yi belirtmelidir. Teklif, ana TP içinde değerlendirilecek olsa da, değerlendirmede kesişen özellikler de dikkate alınacaktır.

 1. Pozitif Enerji Bölgeleri Geçiş Yolu (PED)
 • PED Konu 1: Enerji toplulukları – sivil toplum tarafından yönlendirilen enerji geçişi
 • PED Konu 2: Enerji esnekliği stratejileri – teknolojik, yasal, toplumsal zorluklar
 • PED Konu 3: Mevcut kentsel yapılarda enerji verimliliği

 

 1. 15 dakikalık Şehirler Geçiş Yolu (15mC)
 • 15mC Konu 1: Kentsel işlevler ve hizmetleri güçlendirme
 • 15mC Konu 2: Kent merkezleri dışında kalan alanlarda hareketlilik ve lojistik için sürdürülebilir seçeneklerin teşviki
 • 15mC Konu 3: Canlı, sürdürülebilir mahalleler için kentsel kamusal alanların ve sokakların (yeniden) düzenlenmesi

 

 1. Döngüsel Kent Ekonomileri Geçiş Yolu (CUE)
 • CUE Konu 1: Kentsel Kaynak Paylaşımı ve Döngüsellik
 • CUE Konu 2: Doğaya dayalı çözümler (NBS)
 • CUE Konu 3: Kentsel gıda sistemleri

 

Önemli Dökümanlar

Dökümanlar revize edilebilmekte ve güncellenebilmektedir. Güncel dökümanlara ulaşmak için çağrı sayfasını takip edebilirsiniz: https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/ 

 

Ortak Bulma Platformu

DUT Çağrı 2022 çağrıları için Driving Urban Transitions Partnership Matchmaking Platformu üzerinden profil oluşturarak ve birebir görüşmeler yaparak ortak bulabilirsiniz:

 https://dut-calls.b2match.io/    Platform 03.05.2023'e kadar açık kalacaktır.

Ayrıca Expression of Interest (Niyet Beyanı) Dökümanını ilgilendiğiniz çağrılar özelinde doldurup, olası ortaklık imkanları doğduğunda sizlerle iletişime geçebilmeleri adına TÜBİTAK ABÇPM irtibat noktaları ile ile paylaşmak isterseniz linkten indirip İngilizce olarak doldurduktan sonra dut@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

Çağrı Takvimi

 • DUT 2022 Çağrıları 1. Bilgi Günü (çevrimiçi): 20 Eylül 2022 9:30 – 14:00 CET
 • Çağrı açılışı: 21 Eylül 2022, 13:00 CET
 • DUT 2022 Çağrıları 2. Bilgi Günü (çevrimiçi): 18 Ekim 2022
 • Ön proje teklifi teslimi için son tarih: 21 Kasım 2022, 13:00 CET
 • Başvuru sahiplerinin detaylı projeleri sunması için davet:  Mart 2023
 • Detaylı proje tekliflerinin teslimi için son tarih: 3 Mayıs 2023, 13:00 CEST
 • Finansman-fonlama kararlarının açıklanması Temmuz 2023
 • Projelerin Başlangıcı: Eylül 2023 – Ocak 2024
 • Başlangıç ​​toplantısı: 2024

 

Bilgi Günleri

Bilgi Günü 1: DUT Çağrı 2022 (çevrimiçi)

20 Eylül 2022, 9:30 - 14:00

Çağrılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci ve sonraki adımlar hakkında çağrı sekreteryasına sorular sormak için fırsat sunacaktır.

Gündem, kayıt ve daha fazla bilgi: https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-1-online-information/

 

Bilgi Günü 2: DUT Çağrı 2022 (çevrimiçi)

18 Ekim 2022

Çağrılar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve başvuru süreci ve sonraki adımlar hakkında çağrı sekreteryasına sorular sormak için fırsat sunacaktır.

Uygun ortaklar bulmak için eşleştirme ve proje önerisi sunma (pitching) seansları düzenlenecektir. Daha fazla bilgi eklendikçe güncellenecektir.

Gündem, kayıt ve daha fazla bilgi: https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-2-online-information/

 

Çağrı Lansman Etkinliği

4-5 Ekim 2022

Çevrimiçi ve Fiziksel katılımla (Brüksel-Belçika) hibrit olarak gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi katılımcıların bazı oturumlara erişimi olmayabilecektir.

Gündem, kayıt ve daha fazla bilgi: https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-launch-event-information/

 

İletişim

Tüm gelişmelere https://dutpartnership.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Uluslararası süreçler hakkındaki genel sorularınız için bizlere dut@tubitak.gov.tr adresinden, TÜBİTAK 1071 Ulusal Fonlama Programı ile ilgili sorularınız için ceren.uzun@tubitak.gov.tr adresinden,  çağrı detayları ve teknik sorunlar için çağrı sekreteryasına linkte yer alan “Get in touch” kısmından ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler