Gorsel
  03 Temmuz 2023

Çağrı Açılışı: 1 Eylül 2023

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions-DUT) 2023 çağrıları ile şehirlerin daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve işlevselliğe geçişlerine yardımcı olmak için kentsel zorlukları ele alan çok ortaklı, uluslararası araştırma ve/veya yenilik projelerini destekleyecektir. DUT 2023 Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilmektedir. Araştırmadan inovasyona ve uygulamaya kadar çok çeşitli faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan çağrı; çeşitli bilimsel disiplinlere açıktır ve disiplinler arası yaklaşımları memnuniyetle karşılar.

Çağrı Konuları

Ortaklık çağrılarını “Geçiş Yolları (Transition Pathways-TP)” adı verilen üç temada gruplandırılmıştır:

 1. Pozitif Enerji Bölgeleri Geçiş Yolu (PED) Positive Energy Districts Transition Pathway,
  • PED konu 1: Enerji Resilyansı ve Enerji Yoksunluğu
  • PED konu 2: Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
  • PED konu 3: Yerel Enerji Dönüşümleri için Esnek Enerji Sistemleri: İşbirliği ve Sürdürülebilir Yatırım

 

 1. 15 dakikalık Şehirler Geçiş Yolu (15mC) 15-Minute Cities Transition Pathway,
  • 15mC Konu 1: Araç Bağımlılığını Azaltmak İçin Entegre Bulgu ve Politikalar
  • 15mC konu 2: Coğrafi Yakınlık Odaklı Çözümler için Hareketlilik ve Planlama Politikaları
  • 15mC konu 3: Kişilerin Kentsel Mobilite Geçişleri için Bilinçlendirilmesi

 

 1. Döngüsel Kent Ekonomileri Geçiş Yolu (CUE) Circular Urban Regenerative Economies Transition Pathway
 • CUE konu 1: Yapılı Çevrenin Kaynak Olarak Kullanımı
 • CUE konu 2: Kentsel ve Kırsal Alanlar Arasındaki Kaynak Akışlarını Anlama Ve Optimize Etme
 • CUE konu 3: Kentsel alanların Doğaya Uygun Tasarlanması: Yenileyici Şehirciliğe Doğru

 

Çağrı içerikleri ile ilgili detaylara linkten ulaşabilirsiniz.

 

Ortaklık Yapısı

Proje teklifleri yukarıdaki listenin en az üç ülkesinden en az üç ortağı içermelidir (konsorsiyum olarak başvuruda bulunulacaktır). Ayrıca projeler ortaklıkta yer alan ülkelerin kendi ulusal/bölgesel Fonlama Ajansı tarafından (Türkiye için TÜBİTAK-1071 Programı) finanse edilmeye uygun olmalıdır.

Katılımcı Ülkeler

Bu Çağrı kapsamında seçilen projeler, aşağıdaki ülkelerin ulusal/bölgesel fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs,  Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre,  İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan (liste güncellenebilecektir)

Proje Sunma Aşamaları

Uluslararası proje sunumu 2 aşamada gerçekleştirilir:

ÖN PROJE (PRE-PROPOSAL)

TAM PROJE (FULL-PROPOSAL)

 1. Uluslararası aşama

 

 1. Ulusal aşama

 

 1. Uluslararası aşama

 

 1. Ulusal aşama

 

Ön proje teklifinin sunulması: aynı çağrı ile ilgilenen bir proje konsorsiyumu üyeleri biraraya gelerek ön proje başvurusu gerçekleştirir.

Uluslararası hakem kurulu projeleri puanlandırır.

Yüksek puan alan ön proje teklifleri,  tam proje teklifi sunmaya davet edilir.

Uluslararası konsorsiyumda yer alan her bir proje ortağı kendi ülkesinin fonlama kuruluşuna (Türkiye için TÜBİTAK) kurumun prosedürleri doğrultusunda başvuru gerçekleştirir ve uygunluk kontrolünden geçer.

 

2. Aşamaya geçmeye hak kazanan ön teklif sahibi konsorsiyumlardan başarılı olanlar  kapsamlı projelerini (full proposal) sunar.

Uluslararası hakem kurulu projeleri puanlandırır.

Uluslararası Aşamanın 2. aşamasında başarılı olarak seçilen projelerin tüm ortakları, ulusal aşama için doğrudan kendi ülkesinin ilgili fonlama kuruluşuna (Türkiye için TÜBİTAK) başvurur ve fonlarını ilgili kuruluştan alır.

 

 

Önemli Dökümanlar

 1. Uluslararası Çağrı Dökümanı (TASLAK 0.98)

Çağrı dökümanının güncel haline ve tüm gelişmelere https://dutpartnership.eu/funding-opportunities/dut_call_2023/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. DUT 2023 Çağrısı İki Aşamalı Süreç Dökümanı:

​​​​​​​İki aşamalı çağrı süreçleri, önemli tarih ve linkleri, başvuru koşullarını ve gerekli tüm detayları içeren bir DUT 2023 Çağrısı İki Aşamalı Süreç Dökümanı çağrı açılışına yakın tarihte, tarafımızca yayımlanacak olup websitemiz www.ufukavrupa.org.tr üzerinden duyurulacaktır.

 

 

Çağrı Takvimi

Uluslararası birinci aşama (ön proje) başvuruları açılışı

 

1 Eylül 2023

1. Bilgi Günü (çevrimiçi)

12 Eylül 2023

2. Bilgi Günü ve proje önerisi sunumları (çevrimiçi)

10 Ekim 2023

Uluslararası birinci aşama (ön proje)  başvuruları kapanışı

 

21 Kasım 2023, 13:00 CET

Ulusal aşama birinci başvuruları (Ulusal Uygunluk kontrolleri)

Aralık 2023

Ön teklifleri değerlendirmek için Uzman Panel Toplantısı

Şubat 2024

Uluslararası ikinci aşama  açılışı (başvuru sahiplerinin tam teklif sunmaya davet edilmesi)

Mart 2024

Uluslararası ikinci aşama proje sunmak için son günü

30 Nisan 2024, 13:00 CET

Uygunluk kontrolü

Mayıs 2024

Tam teklifleri (Full proposal) değerlendirmek için Uzman Paneli Toplantısı

Haziran 2024

Fonlama kararlarının açıklanması

Temmuz 2024

Projelerin başlaması

Eylül 2024 – Ocak 2025

Projelerin lansman toplantısı

2025 

 

Ülkemizden Desteklenebilir Kuruluşlar

 • Üniversiteler
 • Araştırma merkezleri
 • Özel şirketler (Start-up'lar, KOBİ'ler ve büyük şirketler dahil)
 • Belediyeler
 • Kamu otoriteleri/Devlet kurumları
 • Ar-Ge Tüzel Kişilikleri

 

İletişim

 • Çağrı detayları ile ilgili ve teknik sorunlar için çağrı sekreteryasının iletişim adresi : call@dutpartnership.eu
 • Uluslararası süreçler hakkındaki genel sorularınız için bizlere dut@tubitak.gov.tr adresinden,
 • Ulusal süreçler (TÜBİTAK 1071 Ulusal Fonlama Programı) ile ilgili sorularınız için ceren.uzun@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

DOKÜMAN İNDİR

Benzer Haberler