KDT2023
  10 Nisan 2023

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen bir ortak girişim olan Anahtar Dijital Teknolojiler (Key Digital Technologies - KDT) Ortak Girişimi’nin 2023 yılı çağrısı açılmıştır. KDT Ortak Girişimi, Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Elektronik Bileşenler ve Sistemler için Avrupa’nın Liderliği (Electronic Components and Systems for European Leadership - ECSEL) Ortak Girişimi’nin devamı niteliğindedir.

Çağrı Kapsamı:

KDT Ortak Girişimi 2023 yılında (1) Araştırma ve İnovasyon Aksiyonu (Research and Innovation Action, RIA), (2) İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA) ve (3) Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (Coordination and Support Action, CSA)/ İnovasyon Aksiyonu (Innovation Action, IA) olmak üzere 3 çağrıya aynı anda çıkmıştır.

Aşağıda detayları verildiği üzere IA çağrısında 1 genel 3 odak olmak üzere 4 başlık, RIA çağrısında 1 genel 1 odak olmak üzere 2 başlık olacak olup bu ilk 2 çağrıda toplam 6 başlık olacaktır. Bu çağrılar için uluslararası başvuru süreci 2 aşamalıdır.

 1. HORIZON-KDT-JU-2023-1 IA 
 • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Topic-1-“Genel”
 • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-2-“TeraHertz İletişimi için 6G Entegre Radyo Ön Uç”
 • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-3-“Güvenilir Edge AI teknolojilerinin karmaşık heterojen bileşenlere ve sistemlere entegrasyonu”
 • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-4-“Merkezi olmayan enerji tedariki ve depolamasının yönetimi ve kontrolü için Elektronik Kontrol Sistemleri (ECS)”
 1. HORIZON-KDT-JU-2023-2 RIA 
 • HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Topic-1-“Genel”
 • HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Focus-Topic-2-“Avrupa Araç İşletim Sistemi için donanım soyutlama katmanı”

Üçüncü çağrı kapsamında açılan ve aşağıda detayları verilen 3 başlık sadece Avrupa Komisyonu tarafından fonlanacak olup ulusal süreç dokümanında bahsedilen kuralları ve süreci kapsamayacaktır. Bu çağrının uluslararası başvuru süreci tek aşamalıdır.

 1. HORIZON-KDT-JU-2023-3-CSA-IA
 • HORIZON-KDT-JU-2023-3-IA-Topic-1-“Yarı iletken tedarik zincirinin küresel talep tedarik tahminini iyileştirme”
 • HORIZON-KDT-JU-2023-3-CSA-Topic-2-“Avrupa'da yapılan Gelişmiş Paketleme için Pan-Avrupa ağı”
 • HORIZON-KDT-JU-2023-3-CSA-Topic-3-“Avrupa yazılım tanımlı araç platformunun koordinasyonu”

 

KDT Ortak Girişimi 2023 yılı çağrısı kapsamındaki genel konular için (HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Topic-1 ve HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Topic-1) aşağıda belirtilen 14 araştırma alanında Ar-Ge ve yenilik projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir:

 1. Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
 2. Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
 3. Gömülü yazılım ve ötesi
 4. Sistemler Sistemi (SoS)
 5. Yapay zekâ, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
 6. Bağlanırlık
 7. Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
 8. Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
 9. Ulaşım
 10. Enerji
 11. Dijital Endüstri
 12. Sağlık ve refah
 13. Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
 14. Dijital Toplum

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun en az 3 farklı ülkeden 3 farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, uluslararası çağrı başvuru koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Uluslararası çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzlarına ulaşmak ve “Fonlama ve İhale Portalı (Funding and Tenders Portal)” üzerinden uluslararası proje başvurusu yapabilmek için https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2023 sayfası incelenmelidir.

Çağrı sekretaryasına iletilecek uluslararası proje başvurularının yanı sıra projelerde Türkiye’den yer alacak araştırmacılar tarafından TÜBİTAK’a ulusal proje başvurusu yapılması zorunludur. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusu olduğundan, başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ulusal başvuru kurallarına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Takvimi

 

Aşama

Tarih

1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

1. aşama uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması için son tarih (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

03.05.2023

(17:00, CET)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih

 

10.05.2023

(TSİ: 17.30)

TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih

15.05.2023

(TSİ: 17.30)

1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının Çağrı Sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi

 

Temmuz 2023

 

2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 

2. aşama uluslararası başvuru için son tarih

19.09.2023

(17:00, CET)

Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesi

Şubat 2024

2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden

(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuru

TÜBİTAK tarafından

duyurulacaktır.*

 

 • Tüm ortakların temsil edildiği uluslararası çağrının Yürütme Kurulu’nun takvimde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Aynı şekilde TÜBİTAK tarafından ulusal başvuru tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

* Uluslararası programın/projenin yürütülmesinden sorumlu TÜBİTAK Birimi tarafından belirlenecek detaylı ulusal başvuru son tarihi proje yürütücülerine bildirilecektir.

KDT JU Nedir?

Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimler’den biri olan Key Digital Technologies Ortak Girişimi (KDT JU), Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla 2014 yılında kurulan Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) Ortak Girişimi üzerine kurulmuştur ve devamı niteliğindedir. KDT Ortak Girişimi, Avrupa Komisyonu ve Katılımcı Ülkeler tarafından ortaklaşa hibe sağlamakta olup Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

Benzer Haberler