EP
  13 Ekim 2023

Değerli Araştırmacılar,

Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı (European Partnership for Personalised Medicine-EP PerMed), kişiselleştirilmiş tıp alanındaki araştırmalara, yenilikçi yaklaşımlara destek verilmesini ve araştırma sonuçlarının klinik uygulamaya daha hızlı ve etkili aktarılmasını sağlayarak, sürdürülebilir sağlık sisteminin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Ortaklık kapsamında bilimsel işbirliği ve stratejik diyalog kurmaya yönelik bir platform kurulacak ve çıkılacak çağrılarda, multidisipliner ve translasyonel araştırmalara, demonstrasyon projelerine ve pilot uygulamalara destek verilecektir. Ülkemizdeki araştırmacılar, bu ortaklık kapsamındaki uluslararası konsorsiyumlarda yer alarak, ortaklığın geniş işbirliği ağından gelecek destek ve katkı ile kişiselleştirilmiş tıp alanındaki kanıt temelli ve çözüm odaklı süreçlerin bir parçası olacaktır.

Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı’nın resmi internet sitesi olan “https://www.eppermed.eu/” erişime açılmıştır. Ancak, sitede yer alan bilgiler hibe anlaşması imzalandıktan sonra güncellenecek ve nihai haline kavuşacaktır.  

Ortaklık kapsamındaki ilk Uluslararası Ortak Çağrının 2024 yılı başında açılması planlanmaktadır.

İlgili sayfalar:

https://www.eppermed.eu/

https://ufukavrupa.org.tr/tr/ortakliklar/european-partnership-personalised-medicine-kisisellestirilmis-tip-icin-avrupa-ortakligi

https://www.icpermed.eu/en/ep-permed.php

İlgili Sosyal Medya Hesapları:

https://www.linkedin.com/company/ep-permed

https://twitter.com/epPerMed

 

Benzer Haberler