PM
  03 Temmuz 2023

Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı ile (European Partnership for Personalised Medicine-EP PerMed), kişiselleştirilmiş tıp alanındaki araştırmalara destek verilmesi, sağlık sisteminde bu yaklaşımın yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi ve böylece güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminin oluşturulması hedeflemektedir.

Ortaklık kapsamında açılacak olan çağrılarda, multidisipliner ve sektörler arası özellikte temel araştırmalara, translasyonel araştırmalara, demonstrasyon projelerine ve pilot uygulamalara destek verilecektir.

Yedi sene sürecek olan ortaklık kapsamında ilk çağrının en erken 2023 yılı sonunda açılması ve çağrı kapsamında, belirli bir kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı için yeni hedeflerin keşfedilmesine yönelik araştırmalara ve mevcutta bilinen hedeflerin proof of concept çalışmalarına (Örneğin; in vitro ve hayvan modellerinde validasyon çalışmaları) destek verilmesi planlanmaktadır.

Çağrıya başvuracak olan her bir proje konsorsiyumunun, en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir.

Ortaklık kapsamında açılması planlanan 2024 çağrısının taslak aşamasındaki genel kapsamı aşağıda paylaşılmaktadır:

-Kişiselleştirilmiş bir tedavi yönteminin geliştirilmesine veya bilinen bir kişiselleştirilmiş tedavi yönteminin optimize edilmesine yönelik translasyonel araştırmalar,

-Klinik öncesi ve klinik araştırmalar arasındaki geçişin hızlandırılmasına yönelik interdisipliner araştırmalar,

İlgili ortaklığı, Ufuk Avrupa sayfasından takip edebilir, ortaklıkla ilgi bilgi ve dokümanlara buradan erişebilirsiniz.

Konsorsiyum oluşturma sürecinin zaman ve hazırlık gerektirmesi sebebiyle, ön bilgilendirme yapılmak istenmiş olup, süreç netleştiğinde EP PerMed ortaklığı ilk çağrısının kapsamı ve başvuru koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi paylaşılacaktır.

Benzer Haberler