annotated template
  27 Temmuz 2023

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi, Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) ve Kanser Misyonu çağrılarına sunulacak proje önerilerinde kullanılan “Klinik Çalışmalar İçin Bilgi” ek formunun açıklamalı versiyonu yayımlandı!

Sağlık Ulusal İrtibat Noktaları Ağı (HNN3.0) tarafından hazırlanan doküman, güçlü bir proje önerisi için yorum, tavsiye ve önerileri içermektedir ve resmi niteliği bulunmamaktadır. Açıklamalı dokümana linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi ve Kanser Misyonu çağrıları kapsamında, klinik çalışmalarla ilgili başlıklara sunulacak ve klinik çalışma içeren projelerde Klinik Çalışmalar İçin Bilgi formunun doldurularak Funding and Tenders Portal Submission Service üzerinden başvuruya ek ayrı bir doküman olarak yüklenmesi gereklidir. Çağrıda klinik çalışma hedeflenmiyor ancak proje klinik çalışma içeriyorsa, doküman içeriğinden yararlanılarak ilgili bilgilere proje metni içerisinde yer verilebilir.

Yenilikçi Sağlık Girişimi çağrılarına sunulacak klinik çalışma içeren projelerde ilgili dokümanın başvuruya ek olarak kullanılması zorunludur.  

Güncel dokümana (versiyon 4.2) linkten ve “Funding and Tenders Submission Service” başvuru portalında “Download Part B templates” dosyasından ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ufuk Avrupa kapsamında klinik çalışmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Clinical study covers clinical studies/trials/investigations/cohorts and means, for the purpose of this document, any systematic prospective or retrospective collection and analysis of health data obtained from individual patients or healthy persons in order to address scientific questions related to the understanding, prevention, diagnosis, monitoring or treatment of a disease, mental illness, or physical condition. It includes but it is not limited to clinical studies as defined by Regulation 536/2014 (on medicinal products), clinical investigation and clinical evaluation as defined by Regulation 2017/745 (on medical devices), performance study and performance evaluation as defined by Regulation 2017/746 (on in vitro diagnostic medical devices).

Klinik çalışmalarla ilgili Sıkça Sorulan Soruların cevapları için tıklayınız.  

Benzer Haberler