PWT for SMEs 12
  14 Aralık 2021

Etkinlik programı ikiye ayrılmış olup, Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) Programı'na ilk aşama başvurularını veya tam başvurularını yapmaya hazırlanan KOBİ'leri, spin-off firmaları, start-upları ve bireysel girişimcileri hedeflemiştir. Birinci bölüm, destek için ilk aşama başvurusu hazırlayan işletmelere yönelik gerçekleşmiştir. İkinci bölüm, Ufuk Avrupa kapsamında EIC Hızlandırıcı Programı için ilk aşama başvurusunu başarılı bir şekilde yapmış ve tam başvurularını hazırlayan işletmeler için hazırlanmıştır.

Benzer Haberler