Title
  09 Mart 2022

Avrupa Komisyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ'ler) araştırma ve yenilik faaliyetlerinde Fikri Mülkiyetlerini (Intellectual Property) yönetmelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış yeni ve ücretsiz bir IP destek hizmeti sunmaktadır. Horizon Intellectual Property (IP) Scan ismiyle sunulan destekte ana odak, MSCA Innovative Training Initiatives or EIC Pathfinder/Transition projeleri gibi belirli programlara dahil olmak üzere AB tarafından fonlanan Horizon 2020/Avrupa projelerine katılan KOBİ'lerdir. Horizon Intellectual Property (IP) Scan’ın temel amacı birden fazla ortakla bir araştırma ve yenilik girişimine başlarken mevcut IP'nizi nasıl koruyabileceğinizi göstermek ve projenizde ortaklarla oluşturulan yeni IP'yi yönetmek ve kullanmak için ortaklarınızla ortak bir strateji geliştirmenize yardımcı olmaktır.

Tüm AB Üye Devletlerini ve asosisye ülkelerini kapsayan geniş ve deneyimli yerel IP uzmanlarından oluşan bir ağ üzerine inşa edilen Horizon IP Scan ekibi, bir KOBİ'nin maddi olmayan varlıklarının iyi yapılandırılmış yöntemler ve IP ön tanı hizmetlerini kullanarak profesyonel bir değerlendirmesini sağlar.

Kimler Başvurabilir?

  • Ufuk 2020/Avrupa kapsamında hibe sözleşmesi imzalama aşamasında olanlar,
  • Yakın bir zamanda Ufuk 2020/Avrupa kapsamında hibe sözleşmesi imzalamış olanlar (üzerinden 6 ay geçmeyenler),
  • Gelecek çağrılar içinse 2023/Kasım ayına kadar başvuru yapılabilir.

Nasıl Başvurulur?

İlk gelene ilk hizmet esasına dayalı olarak çalışacak desteğe Horizon IP Scan web sitesi http://horizon-ipscan.eu/ aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvuru sonrasında başarılı bulunan KOBİ’ler ilgili yerel IP uzmanları ile eşleştirilecektir.

Destekle alakalı detaylı bilgilere linkteki broşürden ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler