draft
  29 Kasım 2023

Değerli Araştırmacılar,

Yenilikçi Sağlık Girişimi (IHI) tarafından açılması planlanan IHI-6 ve IHI-7 çağrılarının taslak çağrı dokümanları güncellenmiştir.

IHI çağrılarına başvurular için bir konsorsiyum kurulması gerekmekte olup, bu konsorsiyumlarda, akademisyenler, sanayi sektör temsilcileri, KOBİ’ler, hasta grupları, hasta organizasyonları, klinisyenler, düzenleyiciler, yasal uzmanlar, politika yapıcılar gibi birçok aktör yer alabilmektedir.

IHI-6 Çağrısı (İki aşamalı):

IHI-7 Çağrısı (tek aşamalı):

IHI çağrılarına başvuru yaparak, sağlık alanında çığır açıcı, disiplinlerarası ve sektörler arası araştırma ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirecek iş birlikleri kurabilir, hasta odaklı bir araştırma ekosistemine dahil olarak, hastalar ve toplum için somut fayda yaratacak proje ekiplerinde yer alma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Hazırlık aşamasında olan IHI-6 ve IHI-7 çağrılarına yönelik planlanan bilgi günü etkinliğine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

 

Benzer Haberler