brokerage event
  08 Aralık 2021  - 08 Aralık 2021  /   Online

Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi Proje Pazarı

Ufuk Avrupa Programı altında Küme 2 olarak adlandırılan Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Alanı Proje Pazarı Etkinliği 8 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecektir. Etkinlikte, Ufuk Avrupa Programı’nda açılacak Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar Kümesi altındaki 2022 çağrılarına odaklanılacaktır. Çağrıların detaylarının bulunduğu çalışma programı dokümanına ulaşmak için  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz. Çağrıda yer alan konu başlıklarının toplu listesine ulaşmak için tıklayınız.

İlgili Küme'nin 2022 çağrılarına yönelik 7 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek Bilgi Günü'nü (https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/kultur-yaraticilik-ve-kapsayici-toplumlar-kumesi-bilgi-gunu-7-aralik-2021) takiben 8 Aralık 2021 tarihinde 2022 yılı çağrılarında ortaklıklar kurulması ve işbirlikleri yapılabilmesi için diğer katılımcılarla ikili görüşmeler yapabileceğiniz proje pazarı etkinliği organize edilecektir. Söz konusu etkinliğe katılım için https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/ adresinden kayıt yaptırabilirsiniz. Proje pazarına katılan kuruluşlara proje fikri sunumu yapma imkanı da verilecektir. Sunum yapmak için gerekli prosedürle ilgili bilgilere https://horizoneurope-cluster2-2022brokerage.b2match.io/page-4721 adresinde yer verilmiştir.

 

Benzer Haberler