CL4 2023
  19 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Çerçeve Programı bünyesinde en büyük bütçenin ayrıldığı, "Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay" kapsamında yer alan Dijital Alanı çağrıları, 8 Aralık 2022 tarihinde başvuruya açılmıştır! Küme'nin tüm çağrılarının ve ilgili detaylarının bulunabildiği Komisyon adresinden de teyit edilebileceği üzere, 29 Mart 2022 tarihine dek proje konsorsiyumlarının başvurularını doğrudan Funding and Tenders Portal üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Destinasyon 3: Veri ve Bilgi İşlem Teknolojilerinde Egemenlik (World leading data and computing technologies), 2023 yılında 4 çağrı ve 76 milyon Avro bütçe ile toplam 13 projeyi destekleyecektir. Veri yaşam döngüsü, veri mimarisi, veri-insan etkileşimi (dil teknolojileri), dağıtık ve bilişsel hesaplama, sürü zekası, veri işleme ve otomasyon uygulamaları ve ilgili alanlarda projelerin desteklenmesinin beklendiği destinasyonda; ABD, Japonya ve Güney Kore ile de işbirliklerinin olumlu değerlendirileceği belirtilmektedir.

Destinasyon 4: Rekabetçilik ve Yeşil Mutabakat için Dijital ve Gelişen Teknolojiler (Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal) bünyesinde ise, 2023 yılında 14 çağrı ve yaklaşık 237 milyon Avro bütçe ile 47±2 projenin desteklenmesi beklenmektedir. Yapay zeka temelli otonom robotlar, malzeme karakterizasyon teknolojileri, farklı alan uygulamaları ile fotonik sensörler/uygulamaları, Nesnelerin İnterneti (IoT), ileri görüntüleme, sanayi odağında insan-robot etkileşimleri, mikroelektronik ve endüstriyel uygulamaları, 2 boyutlu sürdürülebilir ve güvenli materyaller, kuantum sensörler ve metroloji teknolojileri gibi alanlarda proje yürütmeyi planlayan konsorsiyumlar, Destinasyon 4 kapsamında desteklenecektir.

Destination 6: Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi (A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies) kapsamında 2023 yılında 29 çağrı ve yaklaşık 256,5 milyon Avro bütçe ile toplam 66 projenin desteklenmesi beklenmektedir. Yapay zekada liderlik, robot-insan simbiyozu, yeni nesil internet,  endüstri 5.0 için öncül projeler, standardizasyon ve dijital hümanizm gibi farklı alan ve uygulamalarda proje yürütmeyi planlayan konsorsiyumlar, Destinasyon 6 kapsamında desteklenecektir.

Proje hazırlığınızda faydalanmak ve detaylı bilgi almak üzere "TÜBİTAK Destekler" sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

Söz konusu çağrılar ile ilgileniyorsanız;

  1. Ortak Arama süreçlerinde Ulusal İrtibat Noktalarının desteğine ihtiyaç duymanız halinde, her çağrı başlığı özelinde ve İngilizce dilinde hazırlamanız beklenen Niyet Beyanı Formu'nu (Expression of Interest, EoI) ncpdis@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

    Söz konusu form/formlarda; Kısa kuruluş tanıtımınıza yer vermeniz ve ilgilendiğiniz çağrılar ile ilgili bölümleri doldururken Çalışma Programı'nda yer alan “expected outcome” ve “scope” başlıklarını özellikle dikkate almanız önem arz etmektedir.

    Niyet Beyanı Formu için tıklayınız

  2. İlgilendiğiniz çağrı başlığı özelinde bir proje fikriniz var ise, yukarıda yer alan Niyet Beyanı Formu'na ek olarak Proje Konsept Taslak Dokümanı'nı da İngilizce dilinde doldurup ncpdis@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

    Ulusal İrtibat Noktaları, proje konseptiniz hakkında olası stratejiler belirlemenize yardımcı olmaya hazırdır.

  3. Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay Çalışma Programı aşağıda verilmektedir.

DÖKÜMAN İNDİR

Benzer Haberler