Uzay alanı
  13 Ocak 2023

Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet” bileşeni altında yer alan “Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi”nin Uzay Alanı “Hedef 5: Küresel alan tabanlı altyapıların, hizmetlerin, uygulamaların ve verilerin geliştirilmesinde, konuşlandırılmasında ve kullanılmasında stratejik özerklik”  kapsamındaki 2023 yılı çağrıları 22 Aralık’ta Açıldı.

Bu Hedef kapsamında kritik teknolojiler ve ekipman için tedarik özerkliğini güvence altına alarak ve AB'nin uzay sektörü rekabet gücünü geliştirerek, Avrupa'nın uzaya bağımsız kapasitesini güçlendirecek aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde konular belirlenmiştir:

  • Uzay sistemlerinin rekabet gücünü artırılması
  • Uzaya erişim kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Galileo / EGNOS için Uzay ve yer altyapılarının evrimi
  • Galileo, EGNOS ve Copernicus için hizmetlerin evrimi
  • Galileo, EGNOS ve Copernicus için uygulamaların geliştirilmesi
  • Yenilikçi uzay yetenekleri: SSA, GOVSATCOM, Quantum
  • Uzay girişimcilik ekosistemleri ve beceriler

28 Mart 2023 tarihinde başvuruya kapanacak 14 konu başlığının detaylı bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. Bu konuların bir kısmına AB üye ülkesi dışındaki ülkelere katılım kısıtı konulmuştur. Ülkemizin dahil olabileceği başlıklar aşağıda verilmiştir:

Bu başlıklar kapsamında proje ortağı olarak yer almak istemeniz durumunda, her çağrı başlığı özelinde İngilizce olarak hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu lütfen ncpdis@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Benzer Haberler