Horizon Europe Cluster4 2023 Calls
  19 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet” bileşeni altında yer alan “Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi”nin Endüstri Alanı “Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijitalleştirilmiş üretim”  ve “Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik”  kapsamındaki 2023 yılı çağrıları 8 Aralık’ta Açıldı.

“İklim nötr, döngüsel ve dijitalleştirilmiş üretim” hedefindeki çalışmalardan beklenen etki, temiz ve iklim-nötr endüstriyel değer zincirlerinde, döngüsel ekonomide ve iklim-nötr dijital sistemlerde ve altyapılarda (ağlar, veri merkezleri) Avrupa’nın küresel liderliğine katkı sağlamaktır. Bu Hedef kapsamında açılan 13 çağrı başlığı, aşağıdaki konular altında belirlenmiştir:

  • İmalat endüstrisi
  • Enerji verimli ve iklim-nötr proses endüstrileri
  • Proses endüstrilerinde döngüsellik ve sıfır kirlilik
  • Temiz çelik üretimi
  • İnşaat sektöründe yıkıcı değişim

“Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik” hedefindeki çalışmalardan beklenen etki, kilit stratejik değer zincirlerinde Avrupa’nın endüstriyel liderliği ve artan özerkliğinin yanı sıra, ham madde arz güvenliğine katkı sağlamaktır. Bu Hedef kapsamında açılan 16 çağrı başlığı, aşağıdaki konular altında belirlenmiştir:

  • AB açık stratejik özerkliği için ham maddeler
  • Tasarımıyla güvenli ve sürdürülebilir kimyasallar ve malzemeler
  • Gelişmiş malzemeler tarafından yönlendirilen stratejik inovasyon pazarları
  • İşletmelerin, özellikle KOBİ ve start-up’ların dayanıklılığın artırılması

Hedef 1 ve Hedef 2 kapsamında açılan çağrı başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Her bir başlığın üzerine tıkladığınızda, detayları için komisyonun ilgili sayfasına yönlendiriliyor olacaksınız.

Hedef 1 ve Hedef 2 kapsamında açılan tek aşamalı çağrı başlıkları 20 Nisan 2023 tarihinde kapanacaktır. İki aşamalı çağrı başlıklarının ilk aşaması 7 Mart 2023, ikinci aşaması ise 5 Ekim 2023 tarihinde kapanacaktır.

Hedef 1 ve Hedef 2 kapsamında açılan çağrı başlıklarında proje ortağı olarak yer almak istemeniz durumunda, her çağrı başlığı özelinde İngilizce olarak hazırlayacağınız Niyet Beyanı formunu lütfen ncpdis@tubitak.gov.tr adresine gönderiniz.

Benzer Haberler