10 Temmuz 2023

2023 yılında bilgi işlem sektöründe proje başvuruları gerçekleştiren Türk kuruluşları, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk Avrupa Programı kapsamında, iki açıklama döneminde Avrupa Komisyonu'ndan 1 milyon 764 bin ve 1 milyon 650 bin Avro olmak üzere toplamda 3 milyon 414 bin Avro hibe almaya hak kazandı!

Ufuk Avrupa Programı’nın “Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay” kümesi altında yer alan ve dijital teknolojilere odaklanan “Destinasyon 3: Dünya lideri veri ve bilgi işlem teknolojileri (DATA)”, “Destinasyon 4: Rekabet ve yeşil mutabakata uygunluk için dijital ve gelişmekte olan teknolojiler (DIGITAL EMERGING)” ile “Destinasyon 6: Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi (HUMAN)” 2023 çağrılarına yönelik olarak 2023 yılında proje başvurusunda bulunan, 1’i koordinatör rolünde olmak üzere 10 Türk kuruluşu, 8 adet proje ile Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

2023 yılının ikinci sonuç açıklamalarına göre;

  • Boğaziçi Üniversitesi’nin HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-01: Novel paradigms and approaches, towards AI-driven autonomous robots (AI, data and robotics partnership) (RIA) çağrı başlığı altında ortağı olarak başvurduğu “INteractive robots that intuitiVely lEarn to inVErt tasks by ReaSoning about their Execution”,INVERSE akronimli proje, Komisyon değerlendirmesi sonucu 14 puan almıştır. Proje konsorsiyumunda 11 kuruluş yer almakta olup, Boğaziçi Üniversitesi’nin almaya hak kazandığı bütçe 745 bin Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 8 milyon Avrodur.

INVERSE ile birlikte, yapay zekâ uygulamalarından destek alarak faaliyetler gerçekleştirecek robotların, başta fabrika ortamlarında olmak üzere edineceği “deneyimler” sayesinde kendi karar verme mekanizmalarını geliştirmesi, bunları uygulayabilmesi, vereceği kararların sonuçlarını önceden kestirebilmesi ve sürekli öğrenme yoluyla farklı ortamlara transfer edildiğinde tıpkı bir insan gibi kendi deneyimlerinden yola çıkarak yeni alana adapte olabilmesini amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, iki farklı çalışma ortamında denemeler yapılacak ve geliştirilen teknoloji için sahada uygulama fırsatı da yakalanmış olacaktır.

  • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-52: Drivers and success factors for progress towards Industry 5.0 (RIA) çağrı başlığına yönelik olarak INTRACT INOVASYON DANISMANLIK LIMITED SIRKETI ve Teknorot Otomotiv Urunleri San. ve Tic. A.S.’nin ortak olarak başvurduğu “Progress Towards Industry 5.0: A Smart Study on Analysis and Identification of Practices, Drivers, Success Factors And Obstacles of Transitions Towards Industry 5.0.”, PROSPECTS 5.0 akronimli proje 15 üzerinden 15 tam puan almıştır. Projenin konsorsiyumunda 39 kuruluş yer almış olup, Intract ve Teknorot’un almaya hak kazandığı bütçe toplam 239 bin Avro,  projenin toplam bütçesi ise 4 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.

PROSPECTS 5.0 projesinin temel amacı; KOBİ’ler, Start-up’lar ve Scale-Up’lar için insan merkezli, sürdürülebilir ve dayanıklı bir Endüstri 5.0’a geçiş için geniş çapta bir destek ekosistemi oluşturmaktır. Bu amaçla birlikte proje kapsamında dönemlik raporlar yayınlanacak, yol haritaları oluşturulacak, söz konusu dönüşümü ve ilgili girişimleri yönlendirecek ölçüm araçları üretilecek ve ortak bir platform oluşturulacaktır. Projenin gerçek hayattaki etkilerinin görülebilmesi için 14 farklı use-case kapsamında 6 farklı sektörün (imalat, hizmet, eğitim, enerji, havacılık ve otomotiv) uygulamaları yer alacak ve ilgili sektörlerde yer alan kuruluşların Endüstri 5.0’a geçişleri ile birlikte verimlilikleri analiz edilecektir. Ayrıca çalıştay, seminer ve diğer benzer etkinlikler ile birlikte Endüstri 5.0 tanıtılacak, gerçekleştirilen uygulamalara dair deneyimler aktarılacak ve çıktılar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

  • HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-51: Pilots for an innovative human-centric industry (RIA) çağrı başlığı altında desteklenmeye hak kazanan ATES CELIK INSAAT TAAHHUT PROJE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI’nin ortak olarak başvurduğu “Supporting European Industry Success Maximization through Empowerment Centred development”, SEISMEC akronimli proje 12 puan almıştır. Proje konsorsiyumunda 34 kuruluş yer almakta olup, Ateş Wind Power’ın almaya hak kazandığı bütçe 105 bin Avro olarak gerçekleştirmiştir.

10 milyon Avroluk bütçesi ile SEISMEC; dijital ve endüstriyel teknolojilerin sosyal ve etik unsurlar başrolde olmak üzere çalışan merkezli gelişimi adına 14 ülkeden 19 firma bünyesinde, 14 sektörde toplam 17 pilot gerçekleştirecek ve uygulamalarının sonuçlarını yaratıcılık, birlikte çalışma, otonomi, üretkenlik, güvenlik, iş tatmini gibi insan merkezli olarak tanımlanmış özel parametreler ile ölçecektir. İnsan merkezli Endüstri 5.0 dönüşümü için Sosyal ve İnsani Bilimleri (SSH) temel alan proje, mühendislik ve bilgisayar teknolojileri başta olmak üzere çok sayıda teknik bilim mensubu kuruluşu da bir araya getirerek insan/çalışan merkezli, Avrupa Değerleri’ne (European Values) saygılı dönüşüm projesini ilgili 17 farklı pilot uygulama ile deneyimleyecek ve sonuçlandıracaktır.

  • Altınbaş Üniversitesi’nin HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-53: Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA) çağrı başlığı altında ortak olarak yer aldığı “Ultra-Fast Chemical Analysis Imaging With Raman”, uCAIR akronimli proje 14.5 puan almıştır. Proje konsorsiyumunda 11 kuruluş yer almakta olup, Altınbaş Üniversitesi’nin almaya hak kazandığı bütçe 562 bin Avro olmakla birlikte projenin toplam bütçesi 5 milyon Avrodur.

Temelde hücre düzeyinde moleküler dizilimin bozulması ile başlayan ve Avrupa’da her yıl 1.9 milyon insanın hayatına, kamunun 200 milyar Avro bütçesine mâl olan kanser vakaları da dahil olmak üzere viral enfeksiyonlara, nörodejeneratif, kardiyovasküler, kas-iskelet hastalıklarına sebep olan vakaların önlenmesi adına çeşitli hücre görüntüleme teknolojileri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde kullanılan görüntüleme yöntemleri, biyokimyasal hücre yapısını ve ilgili yapının bozulmasıyla rahatsızlıkların nasıl ortaya çıktığını açıklayamamaktadır.

uCAIR ile daha hızlı, daha hassas ve kişiye özel bir tanı/tedavi için yeni bir görüntüleme yaklaşımın geliştirilmesi planlanmaktadır. Fotonik alanındaki yetkin KOBİ’ler ile hücre biyolojisi laboratuvarlarını bir araya getirecek ve mikroskopi uzmanları ile klinik ekiplerin yeni bir fotonik/lazer platformu oluşturacağı uCAIR, non-lineer optik fiber, optoelektronik, geniş bant Raman ve yapay zekâ teknolojileri ile gelişmiş görüntüleme ve artırılmış kemometrik dijitalleştirmeden yararlanarak hücre ve dokuları takip edecektir. Projenin çıktısı olacak yeni fotonik teknolojileri, temel araştırma mikroskopları ve mikroakışkan kanallarda kullanılabilecekleri gibi, yeni biyo-belirteç keşiflerinde ve endoskopide, sistoskopide ve ilgili olabilecek tıbbi görüntüleme cihazlarında da kullanım alanı bulabilecektir.

Benzer Haberler