08 Ağustos 2022

Küme 5 İklim, Enerji ve Mobilite

Destinasyon 3: Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı

2022 Yılı Üçüncü Çağrısı

CSP

HORIZON-CL5-2022-D3-03-01

Konsantre güneş enerjisi (CSP) santrali ve/veya CSP kurulumları için yenilikçi bileşenler ve/veya alt sistemler

PV

HORIZON-CL5-2022-D3-03-05

Yüksek verimliliği hedefleyen yeni İnce Film (TF) teknolojileri

 

HORIZON-CL5-2022-D3-03-09

Ömrünü tamamlamış PV modüllerinin geri dönüştürülmesi

Solar yakıt

HORIZON-CL5-2022-D3-03-03

Verimli ve çevrimsel yapay fotosentez

Bioyakıt

HORIZON-CL5-2022-D3-03-02

Sürdürülebilir biyoyakıtların daha büyük ölçeklere taşınması içi en iyi uluslararası uygulamaların geliştirilmesi

 

HORIZON-CL5-2022-D3-03-06

Düşük değerli biyojenik kalıntılardan ve atıklardan yanma ve gazlaştırma sistemlerinin endüstriyel kullanımı için verimli ve düşük emisyonlu teknolojiler

Rüzgâr Enerjisi

HORIZON-CL5-2022-D3-03-04

Entegre rüzgar çiftliği kontrolü

Yenilenebilir Yakıt

HORIZON-CL5-2022-D3-03-07

Biyolojik kökenli olmayan alg ve yenilenebilir yakıtların geliştirilmesi

Hidroelektrik

HORIZON-CL5-2022-D3-03-08

Mevcut hidroelektrik işletmesi ve bakımı için dijital çözümlerin geliştirilmesi

Çağrı Açılış Tarihi: 6 Eylül 2022                                                                          Çağrı Kapanış Tarihi: 10 Ocak 2023 17:00 (CET)

Ufuk Avrupa Programı Stratejisi kapsamında; verimli, sürdürülebilir, temiz, güvenli ve rekabetçi enerji tedarikini temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, söz konusu alanda Avrupa’nın küresel zincirdeki yerinin güçlendirilmesi ve istenen performansa ulaşılabilmesi için;

  • Enerji sistemleri ve enerji depolama, 
  • Akıllı ve siber güvenlikli şebekeler, 
  • Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) faaliyetleri kilit unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite, Destinasyon 3: Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Tedariki hedefi kapsamında çıkılan çağrılar dört ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bu başlıklardan birincisi olan Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik başlığı altında, fosil tabanlı enerji teknolojilerinin yerini, düşük maliyetli ve yüksek verimli yenilenebilir enerji teknolojilerinin alacağı projelerin geliştirilerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

Destinasyon 3 2022 yılı 3. Dönem Çağrısı, 6 Eylül 2022 tarihinde açılacak olup 10 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya, programa taraf olan en az 3 ülkeden (biri AB üyesi olmak üzere) 3 farklı ortak ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

dfgsdfg
Expression of Interest Form

Söz konusu çağrı ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunu doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. Bu sayede, ilgili ulusal irtibat noktaları, olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizlere konsorsiyum oluşturma faaliyetlerinde destekte bulunabilirler.

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanılabilmektedir. Ancak, başvurunun çağrı kapanış tarihinden en geç 45 gün öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu destekten faydalanabilmek için en geç 25 Kasım 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları ve Ortak Bulma Hakkında Genel Bilgilendirme:

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portala üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

 

Benzer Haberler