sususus
  17 Mayıs 2022

Ufuk Avrupa Stratejisi kapsamında; verimli, sürdürülebilir, temiz, güvenli ve rekabetçi enerji tedarikini temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında daha etkin ve başarılı çözümler elde edilmesi ana hedefiyle devreye alınmış olan Küme 5- İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi alt başlıklarından olan Hedef 3 (Destinasyon 3) – Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı kapsamındaki yeni çağrı 26 Mayıs 2022 tarihinde açılıyor. Söz konusu Destinasyon kapsamında çıkılan çağrıların dört ana başlık etrafında şekillendiği görülmekte olup 26 Mayıs itibariyle açılacak olan çağrıda Yenilenebilir Enerjide Küresel Liderlik başlığına odaklanıldığı görülmektedir. Bu başlık altında,  fosil tabanlı enerji teknolojilerinin yerini, düşük maliyetli ve yüksek verimli yenilenebilir enerji teknolojilerinin alacağı projelerin geliştirilerek farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.
Söz konusu çağrı altında çıkılan konu başlıkları ise şunlardır: 


HORIZON-CL5-2022-D3-02-01: Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-02: AU-EU Energy System Modelling 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-03: Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-04: Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-05: Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors 
HORIZON-CL5-2022-D3-02-06: Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry
HORIZON-CL5-2022-D3-02-07: Renewable energy incorporation in agriculture and forestry
HORIZON-CL5-2022-D3-02-08: Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.
Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portalına üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.


Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 


Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı kapanış tarihinden en geç 45 gün öncesine kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu çağrı kapsamında başvurmak isteyen kuruluşlarımız için son başvuru tarihi 13 Eylül 2022 olacaktır.


Söz konusu çağrı veya diğer çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunu doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.
 

Benzer Haberler