12 Eylül 2022

Küme 5 İklim, Enerji ve Mobilite

Destinasyon 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı 

2022 Yılı İkinci Çağrısı

Built4People

Ortaklığı

HORIZON-CL5-2022-D4-02-01

Lump Sum-IA

Yapılı çevrenin iklim adaptasyonu için esnekliğini, hazırlığını ve yanıt verebilirliğini geliştirmeye yönelik tasarımlar, malzemeler ve çözümler

HORIZON-CL5-2022-D4-02-02

IA

Düşük karbon ayak izi yaşam tarzlarına ve işletmelere olanak tanıyan mahallelerin sürdürülebilir, esnek, kapsayıcı ve erişilebilir yenilenmesi için çözümler 

HORIZON-CL5-2022-D4-02-03

RIA

Açık, erişilebilir, kapsayıcı, dayanıklı ve düşük emisyonlu kültürel miras için sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan çözümler: önleme, izleme, yönetim, bakım ve yenileme

HORIZON-CL5-2022-D4-02-04

IA

Akıllı şebekeye hazır ve akıllı ağa hazır binalar

HORIZON-CL5-2022-D4-02-05

IA

Azaltılmış yerleşik enerji / karbon, yüksek yaşam döngüsü performansı ve düşük yaşam döngüsü maliyetleri ile daha sürdürülebilir binalar

 

HORIZON-CL5-2022-D4-02-06

CSA

SET Planının teknoloji alanlarının faaliyetlerine destek: Sanayide enerji verimliliğine yönelik eylem

   Çağrı Açılış Tarihi: 6 Eylül 2022                                                                                               Çağrı Kapanış Tarihi: 24 Ocak 2023 17:00 (CET)

Ufuk Avrupa Stratejisinde belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir. Bu kapsamda, Ufuk Avrupa Programı Küme 5 Destinasyon 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı altında 2022 yılı son fasıl çağrılarında; 2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge'ye dayalı teknolojik ve sosyo-ekonomik atılımlarda bulunulmasına yönelik projelere destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi kapsamında çıkılacak çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlardan; binalarda enerji verimliliği konusunda çıkılacak olan çağrı başlıklarının yer aldığı Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku  başlığı altında sunulacak olan projelerden beklenen iki temel husus şunlardır: 

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması.

İlaveten, Bu kapsamda, sürdürülebilirliğe etkin geçişi sağlayacak bütünsel araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için insan merkezli yeni bir Avrupa Ortaklığı olan Built4People kurulmuştur. Söz konusu ortaklığın yapısı co-programmed (ortak programlama) olarak belirlenmiş olup programın uygulanmasında aşağıda yer alan etkilere ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Artan bütünsel yenileme oranları yoluyla daha düşük çevresel etkilere sahip daha yüksek binaların performansı.
  • İklimi, çevreyi ve kültürel mirası koruyan ve daha iyi yaşam koşulları sağlayan kaliteli, uygun maliyetli yapılı çevre.

Destinasyon 4 2022 yılı 2. Dönem Çağrısı, 6 Eylül 2022 tarihinde açılmış olup 24 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya, programa taraf olan en az 3 ülkeden (biri AB üyesi olmak üzere) 3 farklı ortak ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

dfgsdfg
Expression of Interest Form

Söz konusu çağrı ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunu doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. Bu sayede, ilgili ulusal irtibat noktaları, olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizlere konsorsiyum oluşturma faaliyetlerinde destekte bulunabilirler.

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanılabilmektedir. Ancak, başvurunun çağrı kapanış tarihinden en geç 45 gün öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu destekten faydalanabilmek için en geç 11 Aralık 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları ve Ortak Bulma Hakkında Genel Bilgilendirme:

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portala üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

Benzer Haberler