2022-D4-01
  15 Nisan 2022

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi alt başlıklarından olan Hedef 4 (Destinasyon 4) – Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı kapsamındaki yeni çağrı 28 Nisan 2022 tarihinde açılacaktır. Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefinin, Ufuk Avrupa Stratejisinde de belirtildiği üzere, “Temiz bir enerji sistemi ve adil bir geçişle herkes için erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir enerji kullanımına” katkı sağlanması beklenmektedir. Bu kapsamda, söz konusu Destinasyon altında çıkılacak olan çağrılarda;

  • 2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge'ye dayalı teknolojik ve sosyo-ekonomik atılımlarda bulunulması,
  • Endüstriyel fazla (atık) ısının geri kazanılması, iyileştirilmesi ve/veya dönüştürülmesi ile ısı üretiminin elektrifikasyonu yoluyla sanayide enerji verimliliğinin arttırılması ve sera gazı ile hava kirletici emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır.

Destinasyon 4 altında çıkılan/çıkılacak olan çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. Bunlardan biri Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku (Kısaca: Binalarda Enerji Verimliliği) olarak geçmektedir. Söz konusu başlık kapsamındaki konular iki ana unsur etrafında şekillenmektedir. Bunlar:

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması

Binalarda Enerji Verimliliği kapsamında 28 Nisan 2022 tarihinde açılan 3 adet konu başlığı bulunmaktadır. Söz konusu konu başlıklarına son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir. Bu konular:

HORIZON-CL5-2022-D4-01-01: Demand response in energy-efficient residential buildings

HORIZON-CL5-2022-D4-01-02: Renewable-intensive, energy positive homes

HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance

Destinasyon 4 altında çıkılan diğer bir ana başlık ise Enerji Geçişinde Endüstriyel Tesisler olup Bu konu başlığı altında çıkılan konularda endüstride termal enerji yönetimine odaklanılmaktadır. Endüstri odağındaki konu başlıkları kapsamında 28 Nisan 2022 tarihinde açılan 2 adet konu başlığı bulunmakta olup proje önerilerinin en geç 6 Eylül 2022 tarihine kadar sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda sunulan konular ise:

HORIZON-CL5-2022-D4-01-04: Development and pilot demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the range 150-250°C

HORIZON-CL5-2022-D4-01-05: Development of high temperature thermal storage for industrial applications

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portalına üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

Diğer taraftan herhangi bir çağrı kapsamında Koordinatör olarak başvuru yapılması planlanıyorsa, TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı’ndan yararlanabilirsiniz. Ancak, çağrı kapanış tarihinden en geç 45 gün öncesine kadar Destek Programına başvurulması gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu çağrı kapsamında başvurmak isteyen kuruluşlarımız için son başvuru tarihi 23 Temmuz 2022 olacaktır..

Söz konusu çağrı veya diğer çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunu doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Benzer Haberler