Ufuk Avrupa Küme 5 Enerji
  06 Aralık 2021  - 06 Aralık 2021  /   Çevrimiçi

Ufuk Avrupa Programı “Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet”  bileşeni kapsamında, başta Paris Anlaşması olmak üzere AB politikaları ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, kilit teknolojilerin ve endüstriyel kapasitelerin güçlendirilmesi/iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu bileşen altında yer alan altı kümeden beşincisi olan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa öncelikleri ile iklim, enerji ve mobilite alanlarıyla ilgili AB stratejilerinin hedeflerine katkı sunacak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
Bilindiği üzere, Ülkemizin Ufuk Avrupa Programına katılımına ilişkin anlaşma, 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanarak resmiyete kavuşturulmuştur. Bu bağlamda, ülkemizde yerleşik paydaşların, Ufuk Avrupa Programına katılımları noktasında önlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Gelinen nokta itibariyle, Türk paydaşların ülke menfaatine yönelik katma değeri yüksek proje konsorsiyumlarında yer almaları büyük önem taşır hale gelmiştir. Projelere gerek koordinatör, gerekse ortak olarak katılım sağlayan kuruluşlar, uluslararası tanınırlıklarını artırma, rekabet yeteneklerini yükseltme, ileri düzey araştırma yeteneğini geliştirme ve en iyi altyapılara erişim sağlama gibi konularda avantajlar sağlamaktadır.
Bu bağlamda, enerji alanında Ülkemiz paydaşlarının Ufuk Avrupa programı dahlinde seçilen çağrılar hakkında bilgilendirilmesi, sunabilecekleri potansiyel projeler ve kurabilecekleri potansiyel ortaklıklar hakkında fikir alışverişinde bulunabilmesi amacıyla 6 Aralık 2021 Pazartesi günü bir  çevrimiçi bilgilendirme ve istişare etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik neticesinde hedeflenen katılımcı sayısı ve çıktıya ulaşılması durumunda, paydaşlardan gelecek ihtiyaç ve talepler doğrultusunda dönemsel hale getirilmesi de planlanmaktadır.
Bu çerçevede, ilk etkinliğin odak noktası olarak Küme 5- Hedef 3: Sürdürülebilir, Güvenli ve Rekabetçi Enerji Arzı bileşeni altında yer alan 11 çağrı belirlenmiştir. Seçilen çağrı başlıkları, teknolojik hazırlık seviyesinin (TRL 3-5) nispeten düşük olduğu, daha çok AR-GE ve prototip tabanlı projelerin destekleneceği Araştırma ve Yenilik (Research and Innovation-RIA) eylemleridir. İlgili başlıklara teklif sunulması için son başvuru tarihi 23 Şubat 2022'dir.
Etkinlik gündemi ve etkinlik kapsamında ele alınacak çağrı başlıklarına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.
Etkinliğe kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.
Konuya ilişkin herhangi bir fikir, görüş, değerlendirme ve sorunuz olması durumunda bizler ile ne zaman isterseniz ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Gündem: 
09:45-10:00     Toplantı Açılışı ve Tanışma 
10:00-10:20    Küme 5 İklim, Enerji ve Mobilite Genel Sunumu 
10:20-11:15    HORIZON-CL5-2021-D3-03-[01,11] çağrıları hakkında bilgilendirme
11:15-12:30    Soru ve Cevap
 

Etkinlik Kapsamındaki Çağrılar:

Çağrı Kodu

Çağrı Konusu

Proje Başına Sağlanacak Katkı (M€)

Desteklenecek Proje Sayısı

Çağrı Açılış Tarihi: 2 Eylül 2021

Çağrı Kapanış Tarihi: 24 Şubat 2022

HORIZON-CL5-2021-D3-03-01

AU-EU Water Energy Food Nexus

Yaklaşık 2,5

2

HORIZON-CL5-2021-D3-03-02

Next generation of renewable energy technologies

Yaklaşık 3

11

HORIZON-CL5-2021-D3-03-03

Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels

Yaklaşık 3,3

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-04

Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production

Yaklaşık 6

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-05

Wind energy in the natural and social environment

Yaklaşık 3

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-06

Novel approaches to concentrated solar power (CSP)

Yaklaşık 3

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-07

Stable high-performance Perovskite Photovoltaics

Yaklaşık 5

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-08

Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems

3-5

2

HORIZON-CL5-2021-D3-03-09

Carbon-negative sustainable biofuel production

Yaklaşık 5

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-10

Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices

Yaklaşık 3,50

3

HORIZON-CL5-2021-D3-03-11

Development of hydropower equipment for hidden hydropower

3 - 5

2

 

Benzer Haberler