20 Eylül 2023

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi (Küme 5) 2023-2024 dönemine ait daha önce yayımlanan Çalışma Programı kapsamındaki Hedef 1-2024 çağrıları Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak başvuruya açıldı. Küme kapsamında 6 hedef/destinasyon belirlenmiş olup iklim bilimi ve iklim nötrlüğe geçiş konuları Hedef 1’de ele alınmaktadır.

Küme 5-Hedef 1’den beklenen etki yer sistem bilimleri iklim nötrlüğe geçiş, iklim değişikliğine uyum, iklim servisleri, iklim aksiyonu için sosyal bilimler ve iklim-ekosistem etkileşiminin anlaşılması konularına katkı sağlamaktır.

Küme 5 Hedef 1 2024 yılı çağrıları 12 Eylül 2023’te açılmış olup 5 Mart 2024 tarihinde kapanacaktır. İlgili hedef kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 7 konu başlığı belirlenmiş olup aşağıdaki konular önceliklendirilmektedir;

  • Doğal ve antropojenik metan emisyonları ve yutakları,
  • Kar örtüsü, buzullar, permafrost ve bunların iklim değişikliği ile etkileşimi,
  • Dünya sisteminin daha iyi anlaşılması için paleoiklim bilimi,
  • Ticaret politikalarının iklim ve çevre üzerindeki etkileri,
  • Gelecek için yeni nesil düşük emisyonlu ve iklime dirençli yollar,
  • Birincil ve ikincil hammadde tedarikinde iklim değişikliğinin rolü ve
  • Karasal ekosistemlerin karbon döngüsü ve iklim etkileri üzerindeki rolü.

Çalışma programına link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz!

Proje başvuruları Avrupa Komisyonu Fonlama ve İhale Portalı üzerinden yapılmaktadır. Çalışma programında detaylarına ulaşabileceğiniz Küme 5 Hedef 1 çağrılarına aynı zamanda Avrupa Komisyonu resmi web sayfasından da ulaşabilirsiniz.

Küme 5 Hedef 1 güncel haberleri için Ufuk Avrupa web sitemizi takip etmeyi unutmayınız.

Benzer Haberler