Gorsel
  21 Temmuz 2023

Ufuk Avrupa “Küme 5: İklim Enerji Mobilite” Kümesi altında yer alan Mobilite Alanı, iki yıllık Çalışma Programları (Work Programmes) altında açtığı çağrıların yanısıra farklı ortaklıklar kapsamında da çağrılar açmaktadır.

Aşağıda her bir ortaklık altında açılan çağrılar, hangi alanda araştırma yapan kişi/kurumlara uygundur konusunda sizlere fikir vermek adına bir tablo hazırlanmış olup, çağrı kapsamları her dönem değişebildiğinden aşağıda yazanlarla sınırlı kalmadan websayfamız www.ufukavrupa.org.tr üzerinden güncel çağrıları takip etmeye devam etmenizi öneririz.

Küme 5 İki Yıllık Çalışma Programları Altınca Açılan Çağrılar (Co-Programmed Partnerships Dahil)

Hedef 2- Sektörler Arası Çözümler

 

Bataryalar (BEPA)

 

Avrupa Bataryalar Ortaklığı (BEPA)

 

 • Kimya
 • İleri Malzemeler-Ham maddeler
 • Enerji Depolama
 • Batarya Yönetim Sistemleri
 • Uygulama-Entegrasyon
 • Geri dönüşüm

 

Kesişen Konular

 

 

 

 • Hidrojen çözümleri
 • Avrupa araştırma alanları arası uyumlaştırma
 • Sinerjiler
 • Koordinasyon ve Destek Eylemleri
 • Yaygınlaştırma

Hedef 5 - Temiz ve Rekabetçi Ulaşım

 

Sıfır emisyonlu kara yolu ulaşımı (2ZERO)

 

Sıfır Emisyonlu Kara Yolu Ulaşımı (2ZERO)

 • Yol tabanlı mobilite
 • Elektrikli araçlar
 • Güç aktarma sistemleri
 • Şarj ve altyapı
 • Araç-şebeke etkileşimi
 • Batarya Yönetim Sistemleri
 • Sıfır emisyon

 

Havacılık

 

 

 

 • Hidrojenli havacılık
 • Elektrikli Havacılık
 • İklim nötr havacılık
 • Gürültü önleme

Sıfır emisyonlu deniz yolu ulaşımı (ZEWT)

 

Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Taşımacılığı Ortaklığı (ZEWT)

 • Yakıtlar
 • Enerji verimliliği
 • Liman altyapısı
 • Nakliye /lojistik
 • Dijitalleşme
 • Otomasyon

Ulaşım ile ilgili sağlık ve çevre sorunları

 

 

 

 • Ulaşım emisyonları

 

Hedef 6 - Ulaşım ve Akıllı Mobilite

 

Kooperatif Bağlantılı Ve Otonom Mobilite (CCAM)

 

Bağlantılı, Kooperatif, Otonom Mobilite Ortaklığı (CCAM)

 • Haberleşme
 • Elektronik
 • Navigasyon
 • Sensör teknolojileri
 • Doğrulanmış güvenlik
 • Kullanıcı odaklı çözümler/kullanıcı kabulü
 • Sosyal bilimler
 • Araç & altyapı etkileşimi

 

Çok Modlu Taşımacılık, Altyapı Ve Lojistik

 

 

 

 • Kara yolu /deniz yolu /havacılık modları arası bağlantı
 • Lojistik /taşımacılık
 • Ağ verimliliği
 • Kentsel hareketlilik
 • Tıkanıklık
 • Maliyet azaltımı
 • Altyapı
 • Sensör /veri toplama

Güvenlik ve Direnç

 

 

 • Güvenli ulaşım
 • Esnek ulaşım
 • Dijital sistemlerin kullanımı
 • Politika geliştirme
 • Kaza önleme

 

 

Her Sene Ayrı Çalışma Programları Yayımlayan Kurumsallaşmış Ortaklıklar (Institutional Partnerships)

Avrupa Raylı Sistemler Ortaklığı (Europe’s Rail)

 • Raylı sistem taşımacılığı
 • Network yönetimi
 • Dijital sistemler
 • Otonom sistemler
 • Bölgesel raylı sistemler
 • Köprü dinamik sistemleri

Avrupa Temiz Havacılık Ortaklığı (Clean Aviation)

 

 • Hava araçları yapısal tasarımı
 • Hidrojenli havacılık
 • Elektrikli Havacılık
 • Havacılıkta çığır açıcı teknolojiler
 • Yeni uçak mimarileri
 • Kısa-orta menzilli araçlar

 

Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortaklığı (Digitial European Sky ATM Research-SESAR3)

 

 • Bağlantılı ve otonom hava trafik yönetimi
 • U space (drone uzayı)
 • Dinamik havayolu
 • Kara-hava bağlantısı
 • Havacılık Yeşil Mutabakatı
 • Siber güvenlik
 • Haberleşme / veri paylaşımı
 • Sivil havacılık uygulamaları

Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü- Kentsel Ulaşım (EIT Urban Mobility)

 

 • Kentsel hareketlilik
 • Şehirlerin/belediyelerin sorunlarına çözümler
 • Mikromobilite
 • Start-up destekleri
 • Sürdürülebilir ulaşım
 • Trafik verilerinin toplanması
 • Kentsel ulaşımla ilgili eğitim modülleri geliştirme

 

 

Uluslararası Seçim& Ulusal Fonlama ile Her Sene Çağrıya Çıkan Ortak Fonlama Ortaklıkları (Co-Funded Partnerships)

 

 

 

Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme –

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT)

 • Döngüsel ekonomi
 • Kaynak paylaşımı
 • Pozitif enerji bölgeleri
 • Esnek enerji stratejileri
 • Doğa kaynaklı çözümler
 • 15 dakikalık şehirler
 • Şehir merkezleri/banliyöler arası bağlantı
 • Sürdürülebilir ulaşım
 • Kapasite artırımı
 • Şehir ve bölge planlama
 • Mimari tasarım
 • Sosyal bilimler
 • Vatandaş kabulu

 

 

 

 

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu

 

 

İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu (100 Climate-Neutral and Smart Cities Mission)

 

 

 • İklim nötr şehirler
 • Şehir ve bölge planlama
 • Vatandaşların karar verme aşamasına katılımı
 • Şehrin tüm unsurlarının uyumu
 • Yük ve yolcuların sıfır emisyonlu mobilitesi
 • Pozitif temiz enerji bölgeleri
 • Kentsel dönüşüm
 • Kentsel yeşillendirme ve yeniden doğaya kazandırma
 • Mimari
 • Sosyal bilimler

 

 

 

Bizlere ncptransport@tubitak.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Benzer Haberler