res
  22 Aralık 2021

Ufuk Avrupa “İklim, Enerji ve Mobilite” Kümesi altında yer alan Hedef 4: Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı başlığı kapsamında çıkılan çağrılarda;

  • 2050 yılına kadar Avrupa’da iklim nötrlüğe ve bina stokunda sıfır kirliliğe geçişin sağlanması için kapsayıcı ve insan merkezli Ar-Ge'ye dayalı teknolojik ve sosyo-ekonomik atılımlarda bulunulması,
  • Endüstriyel fazla (atık) ısının geri kazanılması, iyileştirilmesi ve/veya dönüştürülmesi ile ısı üretiminin elektrifikasyonu yoluyla sanayide enerji verimliliğinin arttırılması ve sera gazı ile hava kirletici emisyonların azaltılması amaçlanmaktadır.

Ufuk Avrupa’nın farklı kümelerinde (2, 3, 4 ve 6ncı kümeler) yer alan bazı konu ve etkinlikler Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi içerisinde de yer alabilmektedir. Diğer taraftan, Ufuk Avrupa programı dışındaki farklı programlar sayesinde, söz konusu hedeften elde edilen inovatif çıktıların pazara sürülmesi imkânı doğabilmektedir.

Verimli, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Enerji Kullanımı hedefi kapsamında çıkılacak çağrılar iki ana başlık etrafında şekillenmiştir. 2021 yılı İkinci ve son fasıl çağrıları ile ilgili olan konu başlığı ise aşağıda özetlenmiştir:

Yüksek Derecede Enerji Verimli ve İklime Zararsız Avrupa Bina Stoku: Binalarda enerji verimliliği konusunda çıkılmış olan çağrılardan beklenen iki temel etki şunlardır:

  • Avrupa'daki bina performansının ve bu konudaki ilgili gelişmelerin doğru bir şekilde anlaşılmasıyla desteklenen daha enerji verimli bina stoklarının hayata geçirilmesi,
  • Enerji sistemlerinin iklim nötrlüğüne dönüşümünü sağlamak amacıyla enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital ve akıllı teknolojilerin etkin bir şekilde birleştirildiği bina stoklarının oluşturulması.

Ayıca, çıkılan çağrıları desteklemek amacıyla, sürdürülebilirliğe etkin geçişi sağlayacak bütünsel araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi için insan merkezli yeni bir  Avrupa Ortaklığı olan Built4People kurulmuştur. Söz konusu ortaklığın yapısı co-programmed (ortak programlama) olarak belirlenmiş olup programın uygulanmasında aşağıda yer alan etkilere ulaşılması hedeflenmektedir.

  • Artan bütünsel yenileme oranları yoluyla daha düşük çevresel etkilere sahip daha yüksek binaların performansı.
  • İklimi, çevreyi ve kültürel mirası koruyan ve daha iyi yaşam koşulları sağlayan kaliteli, uygun maliyetli yapılı çevre.

2021 yılı Destinasyon 4 son fasıl çağrıları ise şunlardır:

çağrılarının son başvuru tarihi 25 Ocak 2022’dir. Çağrılara ilişkin güncel bilgileri çağrı kodlarının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Proje başvuruları Avrupa Komisyonunun “Funding and Tenders” sayfası üzerinden yapılmaktadır. Bahse konu çağrıya koordinatör veya ortak olarak başvuru yapılabilmektedir.

Başvurunun yapılabilmesi için Funding and Tenders Portala üye olunması ve PIC numarası alınması beklenmektedir. İlgili başvuru ve referans dokümanları Komisyonun sitesinde yer almaktadır. Kurulacak olan konsorsiyumlarda, Başvuru Dokümanının koordinatör adayı kuruluş tarafından doldurulması talep edilmek ile birlikte proje ortağı adaylardan bu aşamada yapılması istenen bir gereklilik bulunmamaktadır.

Proje Ortağı bulmak/olmak için Portalda yer alan Partner Search sayfasından, ilgilenilen çağrı özelinde ya da daha farklı parametreler ile aramalar yapılarak kurulacak proje ortağı aramasında bulunulabilmektedir. Ortak arama seçeneğine aynı zamanda, çağrı duyurularının yapıldığı sayfa üzerinden de ulaşılabilmektedir. İlgilenilen çağrı duyurusu tıklandığında açılan pencerenin sol tarafında yer alan Partner Search seçeneğine gidildiğinde söz konusu çağrı özelinde ortak arayan/projelere ortak olmak isteyen kurum ve kuruluşlara dair bilgilere erişim sağlanabilmektedir. 

Söz konusu çağrılar ile ilgileniyor ve/veya ortak arama sürecindeyseniz linkte yer alan ilgi formunun doldurularak ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi ile paylaşabilirsiniz. İlgili irtibat noktaları olası koordinatör adayları ile formu paylaşarak sizler adına konsorsiyum belirleme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Benzer Haberler