Gorsel
  28 Temmuz 2023

HABERLER

 1. Avrupa Komisyonu tarafından, 17 Ekim 2023 tarihinde Ufuk Avrupa Küme 5 - İklim, Enerji ve Mobilite alanı 2024 Çağrıları hakkında bir online Bilgi Günü gerçekleştirilecektir. Bilgi Günü, Küme 5 2023-2024 Çalışma Programı’nda yer alan 80 adet 2024 çağrısını kapsayacaktır. Etkinlik genel bir oturumun ardından eşzamanlı dört paralel oturum yoluyla devam edecektir.
 1. 18 Ekim 2023 tarihinde GREENET projesi kapsamında Küme 5 Ulusal İrtibat Noktaları (NCP) ağı tarafından 2024 Çağrıları için online bir Pitching (Proje Fikri Sunumu) Oturumu ve online birebir görüşmelerin yapılabileceği bir Proje Pazarı düzenlenecektir.  Aynı gün (18 Ekim) öğleden sonra gerçekleşecek ve etkinlik sitesine kaydolan araştırmacılar ile ilgi alanlarınız özelinde ortaklıklar kurmak adına birebir görüşmeler gerçekleştirebileceğiniz Proje Pazarı için (12:30-17:30 CEST) kayıtlar 30 Eylül'de kapanacaktır.
 1. Avrupa Komisyonu, Ufuk Avrupa’nın 2. yarısında 10 yeni Ortaklığı yürürlüğe koymayı hedeflemektedir. Mevcut 49 ortak araştırma programı portföyüne eklenecek olan önerilen aday ortaklıklar için konsept belgeleri çevrimiçi olarak mevcut olup ortaklıkların tam listesi aşağıdaki gibidir:
 • Beyin Sağlığı
 • Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Ormanlar ve Ormancılık
 • AB için Yenilikçi Malzemeler
 • Yörünge İçi Gösterim ve Doğrulama
 • Yeşil ve Dijital Geçiş İçin Hammaddeler
 • Dirençli Kültürel Miras
 • Sosyal Dönüşümler ve Esneklik
 • Solar Fotovoltaikler
 • Geleceğin Tekstilleri
 • Sanal Dünyalar
 1. Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'nın AB Programlarına katılımı için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Yeni Zelanda'ya Ufuk Avrupa (2021-2027) Araştırma ve Yenilik Programına katılımının kapılarını açmıştır. Yeni Zelanda ve AB, iklim değişikliği ve karbon nötrlüğü ile ilgili araştırma projelerinin yanı sıra büyük veri, hassas tarım, sürdürülebilir enerji, deprem araştırması ve endüstriyel yenilik gibi diğer alanlarda da işbirliği yapacaktır.
 1. Afrika Birliği (AU) ve Avrupa Birliği (AB), Avrupalı ve Afrikalı araştırmacıların yenilik kapasitelerini artırmayı ve başarılarını somut çıktılara (ürünler, hizmetler, işletmeler vb.) dönüştürmeyi amaçlayan yeni ortak AU-AB İnovasyon Gündemini kabul etti. AÜ-AB Araştırma ve İnovasyon İşbirliği (R&I) öncelik alanlarına göre gruplandırılmış; kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerle birlikte halk sağlığı, yeşil geçiş, teknoloji inovasyon ve kesişen konularda olacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 1. Yeşil Deniz Finansmanları Envanteri: Avrupa Komisyonu (DG MOVE);  denizcilik sektörünün karbondan arındırılmasına yönelik yatırımları desteklemekle ilgili arz ve talep açısından durumu değerlendirmek üzere bir çalışma yürütmekte ve mevcut finansman araçları ve ürünleri için bir canlı bir envanter geliştirmektedir. İlgili anketin sonuçları, Avrupa denizcilik sektörünün yeşil finansman ihtiyaçlarını anlamak için kritik öneme sahiptir.
 1. Avrupa Komisyonu, Magda Kopczynska'yı Ulaştırma ve Hareketlilik Bakanlığı Genel Müdürlüğü (DG MOVE)’a Genel Müdür olarak atadı. Kopczynska,2014'ten 2022'ye kadar DG MOVE'da 'Yenilikçi ve Sürdürülebilir Taşımacılık' ve 'Deniz Yoluyla Taşımacılık' dahil olmak üzere iki farklı Müdürlüğün Direktörüydü ve daha önce aynı bakanlıkta çeşitli birimlerin başkanlığını yapmıştır. Kariyerine 2006 yılında Komisyonun eski İç Pazar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde (DG MARKT) başlamadan önce kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

 

YAYINLAR

 1. Avrupa Parlamentosu, çevrimiçi bir AB Finansmanı Kılavuzu yayınlamıştır.
 1. JRC, Kentsel Hareketlilikte Pandemi Sonrası Eğilimler hakkında bir rapor yayınlamıştır. Yaşam tarzlarındaki -esas olarak çalışma modelleriyle ilgili- değişiklikler, toplam kentsel ulaşım faaliyetini azaltmış olsa da, kademeli olarak pandemi öncesi seviyelere dönüş, trafik ve sıkışıklık seviyelerinin yakında 2019 seviyelerini geçebileceğini göstermektedir. Raporda yer alan eğilimler, toplam ulaşım faaliyetleri konusunun yanı sıra,  ulaşım maliyetleri, tıkanıklık ve emisyonlar açısından olası olumsuz yansımalarla birlikte mod seçimini ve yolculuk mesafelerini etkileyecektir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 1. Komisyon, Avrupa İnovasyon Skor Raporu’nun(European Innovation Scoreboard -EIS) 2023 baskısını ve Bölgesel İnovasyon Skor Raporunun (Regional Innovation Scoreboard-RIS) yılda iki kez yayınlanan baskısını yayınladı. EIS, AB Üye Devletleri ile diğer Avrupa ülkeleri ve bölgesel komşular arasındaki yenilik performansının kapsamlı bir karşılaştırmalı analizini sağlarken; RIS Avrupa bölgelerindeki yenilik performansının daha yakından incelenmesine olanak tanır. EIS 2023, 2016'dan bu yana inovasyon performansında yaklaşık %8,5'lik önemli bir iyileşme olduğunu vurgulayarak, AB'nin bir inovasyon kültürünü teşvik etme taahhüdünü teyit ediyor. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
 1. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (European Automobile Manufacturers' Association-ACEA) 27 AB üye ülkesinde elektrikli araç satın almaya yönelik mali önlemlere ilişkin güncellenmiş bir genel bakış sunan “Elektrikli Araçlar: Vergi Avantajları ve Satın Alma Teşvikleriyıllık raporunu yayınladı. Genişletilmiş 2023 baskısı İzlanda, İsviçre ve Birleşik Krallık'ı da içermektedir.
 1. AB'nin iklim değişikliği danışma organı, “AB 2040 İklim Hedefinin ve 2030–2050 Sera Gazı Bütçesinin Belirlenmesi İçin Bilimsel TavsiyeRaporu”nda, AB kurumlarına 2040 iklim hedefi için bilime dayalı bir tahmin sağlamıştır. Rapor ayrıca, gerekli emisyon azaltımlarını elde etmek için olası yolları ve ilgili kapsayıcı politika seçimlerini de özetlemektedir.
 1. JRC Foresight ekibi, Avrupa Komisyonu'nun Dördüncü Stratejik Öngörü Raporu'nun temelini oluşturan 'Adil ve sürdürülebilir bir Avrupa 2050'ye Doğru: Sürdürülebilirlik geçişlerinde sosyal ve ekonomik seçimler' başlıklı bir Bilimsel Politika Raporu yayınladı. Bu yılki öngörü uygulamasının odak noktası, 2050'de karbon nötr bir AB'dir.

 

*Yukarıdaki bilgilerin bir kısmı https://www.2zeroemission.eu/ web sitesinden alınmıştır.

 

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

1 Eylül 2023: DUT 2023 Çağrıları Açılışı

26-27 Eylül 2023: Waterborne Days 2023

10 Ekim 2023: SESAR Yıllık Konferansı-2023

17 Ekim 2023: Küme 5 2024  Çağrıları Bilgi Günü

• 25 – 26 Ekim 2023: R&I days (Brüksel)

14-15 Kasım 2023: Batarya İnovasyon Günleri 2023

• 5-7 Şubat 2024: RTR 2024Konferansı

• 2 - 5 Nisan 2024: Connecting Europe Days

• 15-18 Nisan 2024: TRA Dublin

 

 

 

Benzer Haberler