text
  06 Nisan 2023

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi, Marie S. Curie Alanı (MSCA) Ulusal İrtibat Noktaları (UİN)’nın da ortağı olduğu Avrupa Komisyonu’nca desteklenmiş MSCA-NET Projesi kapsamında Türkiye UİN’leri tarafından MSCA Alanı’na yeni katılan diğer ülkelerden Ulusal İrtibat Noktaları’na yönelik 13-14 Mart 2023 tarihlerinde TÜBİTAK Başkanlık Binasında bir eğitim düzenlenmiştir.

Eğitime, 10 farklı ülkede MSCA alanında UİN’lik görevlerini yürüten uzmanlar katılmış, Türkiye’nin MSCA alanında uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaları başarı hikayeleri eşliğinde dinleme imkanı bulmuşlardır. Yüz yüze gerçekleşen bu iki günlük eğitim öncesinde sanal olarak düzenlenen 6 seanslık eğitimler ile de MSCA UİN’lerine ait görevler ve günlük rutinlerine dair ayrıntılı bilgiler aktarılmış, bu görevlerin daha iyi nasıl yapılacağına dair tecrübe aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’ın MSCA Ulusal İrtibat Noktalarının katılım sağladığı eğitim programı tecrübe paylaşımı yapılabilmesi, ülkeler arası ilişki ve etkileşimin artırılması, istişare ve işbirlikleri yapılabilmesi ve yönetimsel ağların kurulması için de fırsatlar sunmuştur.

Eğitim süresi boyunca TÜBİTAK Başkanlık binasında gerçekleşen interaktif oturumlar aracılığıyla daha önce öğrenilen bilgilerin değerlendirilmesi sağlanmış; Türkiye’de proje yürüten araştırmacı ve kurumlar ile Türk hakemlerin sunumları çerçevesinde ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmış;  Türkiye Yasal ve Finansal Konular Ulusal İrtibat Noktalarının  katkılarıyla, araştırmacılara verilen  ek hizmetler üzerine de bir oturum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de yürütülen MSCA COFUND projeleri koordinatörlerinden ODTÜ ve Gazi Üniversitesi’ne ziyaretler gerçekleştirilmiş, hem saha gezisi hem de tecrübe paylaşımı sayesinde , diğer ülkelere örnek teşkil edilmesi ve işbirliklerine yönelik yollar açılması sağlanmıştır.

MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktalarının siz araştırmacılarımıza ne şekilde yardımcı olabileceğine dair ve tüm MSCA çağrılarına dair detaylı bilgi için ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ile iletişim kurabilirsiniz. 

 

Benzer Haberler