02 Eylül 2019

Ufuk2020 Programı kapsamındaki Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi Alanı (Spreading Excellence and Widening Participation/WIDESPREAD), AB üye ülkeleri ve genişleme (widening) ülkelerinde bulunan üniversite ve araştırma merkezleri arasındaki Ar-Ge kapasite ve proje geliştirme yeteneği farklılıklarını azaltmak ve merkezler arası aktif işbirliği ağları oluşturmaya yönelik çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Twinning (Eşleştirme) ve ERA-Chairs (Mükemmel Araştırmacı/Yönetici Davet Etme), WIDESPREAD çağrısı kapsamında desteklenen programlardır.

Widespread alanı çağrılarını tanıtmak üzere 01 Ağustos 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Bebek Kampüsünde bilgi günü etkinliği düzenlendi. Söz konusu etkinlikte Widespread alanının genel yapısı, Twinning (Eşleştirme) ve ERA Chairs (Mükemmel Araştırmacı/Yönetici Davet Etme) Programları proje önerisi sunma süreçleri ve Ufuk2020 Destek ve Ödül Programlarına yönelik katılımcılara bilgi verildi.

Alana ilişkin bir diğer bilgi günü etkinliği 08 Ağustos 2019 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tümleşik Araştırma Merkezi Konferans Salonunda düzenlendi. Söz konusu etkinlikte Twinning ve ERA Chairs çağrılarına ve Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı ve etkinlik soru & cevap oturumu ile sona erdi.

Benzer Haberler