Gorsel
  28 Eylül 2023

Avrupa'da iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için yeni yaklaşımları test etmek adına seçilen Pilot Şehirler ile seçilecek başarılı İkiz Şehirler arasında bilgi paylaşımı ve iyi uygulamaların transferi için özel olarak hazırlanmış bir öğrenme programı niteliği taşıyan ve 3 Mayıs 2023'te NetZeroCities tarafından açılan Twin Cities- (İkiz Şehirler)- Öğrenme Programı Çağrısı sonuçları açıklanmıştır.

Ufuk Avrupa Programı’na taraf 40 şehir, NetZeroCities'in ilk İkiz Şehirler grubunda yer almak üzere seçilmiş olup, 2030 yılına kadar 100'den fazla şehri iklim açısından nötr hale getirmek için AB'nin Şehirler Misyonuyla işbirliği yapan büyüyen şehirler ağına katılmaya hak kazanmıştır. Seçilen şehirlerin yedisi programa Asosisiye ülkelerden olup ülkemizden Eskişehir ve Konya’nın başvuruları olumlu değerlendirilmiştir.

İkiz Şehirler Öğrenim Programı, programa katılan Pilot Şehirler ve İkiz Şehirler arasında bilgi aktarımını ve kapasite geliştirmeyi amaçlayan 20 aylık bir programdır. Eylül 2023'ün sonunda başlayacak ve Mayıs 2025'te sona erecek olup değişimin merkezinde deneyimlerden öğrenme yer almaktadır. Ayrıca şehirler hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına birinci sınıf uygulayıcılardan ve uzmanlardan destek alabileceklerdir.

Türkiye'den; ESKİŞEHİR, Pilot Şehir Budapeşte (Macaristan) ile, KONYA ise Pilot Şehir Rivne (Ukrayna) ile eşleştirilmiştir. İklim nötrlüğünü gerçekleştirme konusunda benzer tematik odağa sahip İkiz ve Pilot Şehirler, bilgi alışverişi ve işbirliğine dayalı problem çözme yoluyla birbirlerinin gelişimini aktif olarak şekillendirmek için eşleştirilmiş olup yakın ilişki kurmanın yanı sıra karşılıklı öğrenme şansına sahip olacaktır.

İSTANBUL daha önce “Yeşil ve Karbon Nötr Binalara Geçiş Rehberi-İstanbul Modeli” projesiyle Pilot şehir olarak seçilmiş olup; ikiz şehirler çağrısı ile Or Yehuda (İsrail) ve Midilli (Yunanistan) uygulamak istedikleri projelerin benzerliği doğrultusunda, İstanbul'a ikiz şehir olarak seçilmiştir.  Seçilen İkiz Şehirler, iyi uygulamaları öğrenerek ve yeniden üreterek Pilot Şehirlerin başarılarından ve deneyimlerinden yararlanacaktır.

NetZeroCities şehirler için; taahhütlerine ve iklim nötrlüğüne yönelik ilerlemelerine bağlı olarak, Misyon Şehri, Pilot Şehir veya İkiz Şehirler gibi çeşitli programlar oluşturmuş ve çağrılara çıkmıştır. Twin City Cohort 2 başlığı ile açılacak bir sonraki çağrının 2024’ün ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.