Pilot Cİties
  29 Temmuz 2022

Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat çağrısı altında desteklenen NetZeroCities(NZC) projesi, şehirlerin 2030 yılı iklim nötr hedeflerine ulaşma çalışmalarında karşılaştıkları yapısal, kurumsal ve kültürel engelleri aşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. NZC, Ufuk Avrupa 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na da teknik destek vermektedir. 

Bahsekonu proje kapsamında şehirlerin iklim nötr dönüşümlerine destek sağlayacak "NZC Pilot Cities Programme"ı  27 Haziran tarihinde tanıtılmıştır. Proje altında şehirlerin iklim nötr hedeflerine ulaşmasına yönelik 5 Eylül 20202 tarihinde  "Pilot Cities" çağrısı açılacaktır. Çağrıya yönelik çevrimiçi Bilgi Günü 5 Eylül tarihinde gerçekleşecektir. Kayıt için tıklayınız

Çağrının amacı, içeriği ve başvuru koşullarına yönelik yayınlanan taslak çalışma programına ulaşmak için tıklayınız. 

Benzer Haberler