Pilot City
  02 Mart 2023

NetZeroCities tarafından, Avrupa'da iklim nötrlüğü hedeflerine ulaşmak için yeni yaklaşımları test etmek adına açılan Pilot Şehirler Programı, şehirlere 32 milyon Avro hibe ve uygulama desteği sağlamak üzere çağrıya çıkmıştır. 4 Kasım 2022’de başvuruları sonlanan; İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu amaçları ile uyumlu iki yıllık, sistem inovasyonu odaklı pilot proje faaliyetlerindebulunmak isteyen tüm AB Üye Devletleri ve Türkiye’nin de dahil olduğu Asosiye ülkelerde bulunan tüm şehirlere ve belediyelere açık olan çağrıya başvuruda bulunan 33 ülkeden 159 şehrin dahil olduğu toplam 103 başvuru arasından ülkemizden İstanbul’un da aralarında bulunduğu 53 şehrin başvuruları desteklenmeye hak kazanmıştır.

İstanbul “Green and Carbon Neutral Building Transition Guide – Istanbul Model” adlı projesi ile şehirleri iklim tarafsızlığı için örnek alanlarına dönüştürecek ve diğer toplulukların harekete geçmesine öncülük edecektir.

Pilot Şehirler Programı ve seçilen şehirler ile ilgili daha fazla bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz.

Seçilen Pilot Şehirler

Benzer Haberler