fgt
  30 Haziran 2021

Etkinlik, 2 günlük yoğun bir çevrimiçi çalıştay olup, Ufuk Avrupa Katılımın Genişletilmesi: Twinning Çağrısı’na teklif hazırlamayı düşünen kuruluşları hedeflemiştir. Odak grup eğitimi; teklif yazma, güçlü ortaklar oluşturma stratejileri ve tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsamıştır. Twinning Programı, Türkiye gibi Genişleme (widening) ülkelerindeki araştırma kurumları ile AB düzeyindeki lider kurumlar arasındaki ağ oluşturma faaliyetlerini, bilgi transferi ve en iyi uygulamaların alışverişi ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Twinning faaliyetleri, Genişleme ülkesindeki kurumun ve personelinin araştırma profilinin yükseltmenin yanı sıra, idari ve araştırma yönetim profilinin de yükseltilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

 

Etkinlikteki oturumlar, katılımcıların Twinning Çağrısının temel kavramlarını anlamalarına ve kendi projelerini en iyi şekilde nasıl hazırlayacaklarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmıştır. Eğitimde kullanılacak olan içerik; başarılı olmuş projelerin sunumları, katılımcılar için faydalı şablonlar ve teklif hazırlama sürecine dair tecrübe paylaşımını kapsayan oturumlar ile zenginleştirilmiştir.

Benzer Haberler