Çağrı
  03 Mart 2023

Çağrı kapanışı: 31 Mayıs 2023

Ölçeklenebilir Şehirler Hibe Programı, Akıllı Şehirler ve Topluluklar projelerinde halihazırda başarıyla test edilen önlemlerin tekrarlanmasını amaçlayan bir finansal araçtır.

Program kapsamında 2. Çağrıya çıkılmış olup, proje başvuruları 17 Şubat'tan 31 Mayıs 2023 tarihine  kadar açık kalacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 kapsamında desteklenen 18 proje ile 120 şehri bir araya getirmiş olan platform, akıllı şehirler alanında elde edilen sonuçların farklı bölgelerde de yaygınlaştırılması için yerel yönetimlere 15.000 Avro ile 50.000 Avro arasında mali destek sağlayacaktır.

Çağrının öncelikli alanları:

 • Yönetişimdeki sistemik değişiklikler
 • Eğitim, öğretim ve kapasite geliştirme
 • Veri ve dijitalleşme

Çağrı kapsamında finanse edilecek projeler ile:

 • Şehir yönetişim yapılarını iyileştirilmesi veya optimize edilmesi,
   
 • Eğitim faaliyetleri ve programlarının geliştirilmesi ve/veya uygulanması yoluyla “daha önce finanse edilmiş akıllı şehir” projelerinden yeni şehirlere bilgi aktarımının desteklenmesi,
   
 • Belediyelerin enerji tüketimlerini azaltmalarına, yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmelerine ve nihayetinde enerji faturalarını düşürmelerine yardımcı olabilecek enerji sektörünün dijitalleşmesinin hızlandırılması amaçlanmaktadır.

 

Bütçe:

Projeler için ayrılacak toplam bütçe 336.000 Avro’dur.

Proje başına bütçe;

• Küçük projeler – Her biri 15.000 Avro'nun altında;

• Orta ölçekli projeler - Her biri 15.000 - 30.000 Avro arası;

• Büyük projeler - 30.000 ile 50.000 Avro arası olacaktır.

 

Uygunluk Kriterleri:

 • Proje teklifleri  tüzel kişiler tarafından tek başına ya da konsorsiyumların kurulması ile  sunulabilir.
 • Enerji ve iklim planlarının mevcudiyeti: başvuran yerel otorite veya başvuran tarafından temsil edilen şehir (başvuru sahibinin yerel otorite olmaması durumunda), Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından kabul edilen mevcut bir SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) veya SEAP’a (Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı) sahip olmalı ve Başkanlar Sözleşmesini Sözleşmesini (Covenant of Mayors) imzalamış olmalıdır.

Alternatif olarak, şehrin 2020 Avrupa Enerji ve İklim hedefleri kadar iddialı hedeflere sahip benzer eylem planlarının varlığını kanıtlaması beklenmektedir.

 • Ek olarak, Ölçeklenebilir Şehirler Hibe Programı, küçük (100.000 nüfusa kadar) ve orta (300.000 nüfusa kadar) boyutlu şehirlerde uygulamalara öncelik tanıyacaktır.
 • Projelerde örnek alınan geçmiş desteklenmiş projeye atıfta bulunulması beklenmektedir.
 • Puanlama Kriterlerine Çağrı Dökümanı’nın “3.2 Award Criteria” başlığından ulaşabilirsiniz.

 

Önemli Dökümanlar:

 • “Ölçeklenebilir Şehirler Hibe Programı Çağrı Dökümanı”nı indirmek için lütfen tıklayınız.
 • Ayrıntılı bilgi ve diğer ilgili güncel dökümanlara ulaşabileceğiniz çağrı sitesine ulaşmak için lütfen tıklayınız
 • Çağrı kapsamında sonuçlarının yaygınlaştırılması beklenen 18 örnek projeye (18 Lighthouse projects) ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

İletişim:

Çağrı ile ilgili sorularınız için çağrı sekreteryasından Sofia Corsi’ye  Sofia.corsi@energy-cities.eu ve Elina Sergejeva’ya Elina.Sergejeva@energy-cities.eu adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Benzer Haberler