16 Haziran 2022

“HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-01: Nature-based Solutions integrated to protect local infrastructure” başlığına sunulacak proje önerisinde yer almak üzere aşağıda tanımlaması verilen ortaklar aranmaktadır.

  • Doğa temelli çözümler üzerine çalışan araştırma merkezleri/sanayi kuruluşları
  • İklim değişikliği uzmanları
  • Yerel otoriteler (belediyeler) ve kamu kurumları
  • Son kullanıcılar

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine en geç 20 Haziran 2022 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız

Benzer Haberler