26 Mayıs 2022

“HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01: Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency” başlığına sunulacak proje önerisinde yer almak üzere aşağıda tanımlaması verilen ortaklar aranmaktadır.

  • Software geliştiriciler
  • Karmaşık sistemleri ekonomiye uygulayan uzmanlar
  • Ekonomik tahmin modelleri üzerine çalışan uzman paydaşlar
  • Sanal gerçeklik modelleme uzmanları
  • Doğal afetler üzerine modelleme yapan uzmanlar
  • Kriz yönetimi uygulayıcıları 
  • Belediyeler
  • Kriz simülasyonu yapan paydaşlar
  • Ajan Tabanlı Modelleme yapan paydaşlar
  • Dayanıklılık oluşturmada organizasyonel modelleme yapan paydaşlar

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine en geç31 Mayıs 2022 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız

Benzer Haberler