02 Kasım 2023

“HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040” başlığına sunulacak proje hazırlığındaki konsorsiyuma dahil edilmek üzere; demokratik yönetişimin geliştirilmesi, hukukun üstünlüğüne dayalı kurumların ve politikaların hesap verebilirliğinin ve güvenilirliğinin artırılması, temel hakların korunmasıyla güçlendirilen aktif ve kapsayıcı vatandaşlığın genişletilmesi alanlarında derinlemesine karşılaştırmalı araştırma yapacak kuruluşlar aranmaktadır.

Proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine en geç 8 Kasım 2023 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Formun özellikle "Specific skills and proposed activities related to the topic" kısmının başlık göz önünde bulundurularak doldurulması önemlidir. Başlık detaylarına (topic description) ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Haberler