ortak arama
  10 Mart 2023

10.01.2023 tarihinde başvuruya açılmış ve ve 27.09.2023 tarihinde kapanacak olan, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ile İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu tarafından ortak olarak çağrıya çıkılan;10-12 Milyon Avroluk 2 toplam 4 projenin destekleneceği (çağrı başlığı üzerindeki linkten detaylarına ulaşılabilecek) HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01 : Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality” (IA) çağrısı yenileme, yeniden kullanım, rehabilitasyon ve kirlilik azaltma amaçları doğrultusunda "yeşillendirme" ve yeniden doğallaştırma çözümlerini kullanan kentsel planlama azaltım ve uyum yaklaşımlarının nasıl işlevsel hale getirileceğini araştırması ve dijital araçların etkin şekilde kullanılarak gösterimini amaçlamaktadır.  Çağrıya sunulacak Her proje en az 4 şehirde pilot demostrasyonları içermelidir.Proje çıktıları en az 4 takipçi bölge/yerel otorite/topluluk tarafından kendi bölgelerinde yeniden uygulamalıdır. Fonlanan projelerde altyapı inşası ya da doğallaştırma/yeşillendirme çalışmalarının bütçesi, toplam bütçenin %20’sini aşmaması gerekecektir.

Ortak Arama

 

Çağrı için oluşturulmakta olan uluslararası bir konsorsiyum tarafından ortaklıkta bulunmak isteyen belediyeler (şehirler ya da ilçeler) aranmaktadır.

İletişim

Çağrı ile ilgilenen kuruluşlarınlinkte yer alan ilgi beyanı (Expression of Interest) dokümanını en geç 17 Mart 2023 Cuma 16:30’a kadar çağrı detayları incelenerek doldurup ncpcem@tubitak.gov.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Not: Projenin konsept notuna ulaşmak isteyen belediyeler 15.03.2023 tarihine kadar taleplerini ncptransport@tubitak.gov.tr adresine iletebilirler.

 

Süreç Bilgilendirmesi

İlgili koordinatöre iletilecek dokümanlarına olumlu dönüş alınan kuruluşlarla ilgili Ulusal İrtibat Noktaları olarak bizler tarafından iletişime geçilerek konsorsiyum ile görüşmeler organize edilecektir.

 

Benzer Haberler