27 Mayıs 2022

“HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02: Autonomous systems used for infrastructure protection” başlığına sunulacak proje önerisinde yer almak üzere aşağıda tanımlaması verilen ortaklar aranmaktadır.

  • Altyapı operatörleri
  • Kontaminasyonun yayılımının simülasyonunu yapacak kuruluşlar
  • Dekontaminasyon ekipman üreticileri
  • KBRNE saptayıcıları
  • Son kullanıcılar  (KBRNE, Nükleer, ulaşım veya diğer altyapı sahipleri)
  • İlk müdahale ekipleri
  • Robotik konusunda çalışan paydaşlar
  • Sensör konusunda çalışan paydaşlar

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpsecurity@tubitak.gov.tr adresine en geç 1 Haziran 2022 tarihinde iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız

Benzer Haberler