09 Ocak 2023

“HHORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10: Effective education and labour market transitions of young people” başlığına sunulacak proje için akademik olmayan ortaklar (öğrenci birlikleri, kamu kurumları, yardım kurumları, sanayi kuruluşları vs.) aranmaktadır. Projede Covid-19 krizinin AB genelinde gençlerin mesleki eğitimden eğitime veya eğitim ve öğretimden işgücü piyasasına geçişleri üzerindeki uzun vadeli etkisinin daha iyi anlaşılmasına odaklanılacaktır. 

Proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine en geç 19 Ocak 2023 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Formun özellikle "Specific skills and proposed activities related to the topic" kısmının başlık göz önünde bulundurularak doldurulması önemlidir. Başlık detaylarına (topic description) ulaşmak için tıklayınız

Benzer Haberler