16 Aralık 2021

“HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy” başlığına sunulacak bir proje önerisi için aşağıdaki ortaklar aranmaktadır. Bu proje önerisinde gıda eşitsizliğinin imkanları kısıtlı çocuklar ve ergenlik öncesi çocuklar üzerindeki etkisi ve bunun demokrasi üzerindeki sonuçları ele alınacaktır. Proje önerisinin genel amacı, gıda eşitsizliğinin çocukların demokratik kurumlara olan güveni üzerindeki etkisini araştırmak ve bu etkiyi azaltmak için bir dizi strateji ve politika önermektir. Projedeki eylemler ile, telematik iletişim (ve mümkünse yüz yüze etkinlikler) kullanılarak uluslararası deneyim paylaşımı yoluyla, yerel yetkililerle diyalog kurarak ve ortak hedeflere sahip daha geniş bir Avrupa topluluğu duygusu oluşturarak çocukların aktif katılımını teşvik edilecektir.

  • Güzel sanatlar üzerine çalışan ve/veya gıda kültürünü destekleyen paydaşlar
  • Okullar (ergenlik öncesi çocuklara yönelik)
  • Gıda kültürünü ve güzel sanatları destekleyen (çocuklar üzerine çalışan veya çalışmaya istekli) kar amacı gütmeyen kuruluşlar  

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 20 Aralık 2021 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız.

Benzer Haberler