16 Aralık 2021

“HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new media” başlığına sunulacak sosyal medya ve demokratikleşme konusuna odaklanılacak proje önerisi için akademik olmayan KOBİ, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından yanlış bilgilendirme (disinformation) ve yurttaş katılımı konusunda çalışan ortaklar aranmaktadır.

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 20 Aralık 2021 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız

Benzer Haberler