16 Aralık 2021

“HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats” başlığına sunulacak proje için aşağıdaki ortaklar aranmaktadır. Proje önerisinde kullanılmayan dini yapıların yeni amaçlar için kullanımına yönelik yeni yöntem ve araçlar bulunmasına odaklanılacaktır.

  • Proje önerisinde pilot olarak kullanılacak, kullanımda olmayan bir dini yapı önerebilecek belediyeler, kamu kurumları
  • Din çatışmaları (religious conflicts) üzerine çalışan akademisyenler
  • kullanımda olmayan dini yapıların yeni amaçlarla kullanılması ve canlandırılması için yeni yöntemler önerebilecek yaratıcı kuruluşlar (creative organizations)

Söz konusu proje önerisinde yer almak isteyen paydaşların adresinde yer alan niyet beyanı dokümanını ncpcci@tubitak.gov.tr adresine 20 Aralık 2021 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir. Form doldurulmadan evvel başlık içeriğinin dikkatlice okunması tavsiye edilir. Başlık detaylarına (Topic description) ulaşmak için tıklayınız

Benzer Haberler