ufuk news
  16 Eylül 2020

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat çağrısı adil ve sürdürülebilir bir toplumsal geçişin sağlanmasına yönelik araştırma ve inovasyonun harekete geçirilmesini hedeflemektedir. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin Yeşil Mutabakat ana öncelikleri doğrultusunda somut ve görünür sonuçları hızlı şekilde vermesi beklenmektedir. Bu nedenle açılacak çağrının aşağıdaki alanları desteklemesi öngörülmektedir:

  • Pilot uygulamalar, demonstrasyon projeleri ve yenilikçi ürünler
  • Yeşil ve dijital dönüşümün daha iyi yönetilmesi için inovasyon
  • Sosyal ve değer zinciri yeniliği

Çağrının yeşil ve dijital alanlardaki kalkınmaya;  tarım, biyolojik çeşitlilik, yenilenebilir enerji kaynakları, temiz ulaşım ve döngüsel endüstrinin modernizasyonu gibi toplumsal sorunlara katkı vermesi planlanmaktadır.

Açılacak çağrı başlıklarından biri "Call area 3:  industry for a clean and circular economy" özelindedir. Bu çağrı altında yer alan "Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy" konu başlığına yönelik başvuru yapmayı planlayan koordinatör adayı, projede ortak olarak yer alacak geri dönüşüm alanında çalışan (plastiklerin / kompozitlerin geri dönüşümü tercih edilir, ancak mecburi değildir), mevcut yerel tedarik zinciri / müşteri ağına sahip üretim şirketi aramaktadır. İlgilenen kuruluşların ivedelikle ekte yer alan formu İngilizce olarak doldurup ncpnmp@tubitak.gov.tr adresine geri dönüş yapmaları beklenmektedir.

Benzer Haberler