IMS6
  10 Aralık 2021

Etkinlik, “Ufuk 2020'de Türkiye Faz II” Teknik Yardım Projesi kapsamında 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, Ufuk Avrupa için Proje Yönetimi ve İnovasyon Yönetimi geliştirmeye yönelik en iyi uygulamaları göstermek için Bilgi Çoğaltıcıları hedeflemiştir. Oturumlar, katılımcılara Proje Yönetimi ve İnovasyon Yönetimi'nin tüm yönlerinde rehberlik edecek şekilde yapılandırılmıştır. İçerik, pratik ipuçları ve en iyi uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

Benzer Haberler