RIS Call
  04 Ekim 2023

EIT Manufacturing RIS’in (Regional Innovation Scheme – Bölgesel İnovasyon Programı) amacı, yerel paydaşları - bireyleri (özellikle öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler) ve kuruluşları (örneğin start-up ve scale-up’lar, üniversiteler, araştırma laboratuvarları, STK'lar, bölgeler ve şehirler) - EIT Manufacturing faaliyetlerine dahil etmektir.

2023 için gerçekleştirilecek olan RIS çağrısı, iş kurma ve inovasyon RIS faaliyetlerini içermektedir. RIS faaliyetleri ile EIT Manufacturing’in amacı Bilgi Üçgeni Entegrasyonu modeli ile yerel ve bölgesel düzeylerde geniş bir şekilde EIT Manufacturing programlarını duyurmak ve bu bağlamda yüksek öğrenim, araştırma ve iş alanlarından önde gelen kuruluşların işbirliği ve bağlantılarıyla farkındalığı artırmaktır. Bu çağrı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda bölgesel/ulusal veya Ufuk Avrupa programlarıyla sinerjilerin kurulması kesinlikle önerilmektedir ve teklif faaliyetlerinde, EIT RIS ülkeleri ve bölgelerinin inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik gerçekleştirilecek katkılara yer verilmelidir. Örneğin:

  • EIT RIS ülkelerinden kuruluşların katılımının arttırılması,

  • EIT RIS ülkelerinden ilgili paydaşların EIT Manufacturing faaliyetlerine dahil edilmesi,

  • EIT RIS ülkelerinde pilot uygulamalar ve demolar gerçekleştirilmesi,

  • EIT RIS ülkelerine özgü etkilerin arttırılması,

  • EIT Manufacturing'in henüz sınırlı veya hiç var olmadığı EIT RIS ülkeleri ve bölgelerine faaliyetlerinin yayılması.

EIT Manufacturing RIS Çağrısına başvurular için iki başlık söz konusudur:

Başlık 1: EIT RIS Ülkelerinde KOBİ'ler için Adil, Yeşil ve Dijital 'İkiz' Dönüşüm (RIS İş Kurma)

Başlık 2: EIT RIS Ülkelerinde Derin Teknoloji İnovasyonunun Benimsenmesi (RIS İNOVASYON - AI & Derin Teknoloji)

Başlık (1) ve (2)’nin açıklamaları, amacı, her bir başlık için konsorsiyum türleri, beklenen finansman oranları ve zorunlu anahtar performans göstergeleri dahil olmak bu ve benzeri daha fazla konuda ayrıntılı bilgi edinmek için Call for Proposal Guideline dokümanı inceleyebilirsiniz. Başlık (1) altından fonlanacak olan projeler aracılığı ile "small legal entities" olarak tanımlanan start-up, scale-up, KOBİ vb kuruluşlara bir alt çağrı ile finansal destek sağlanması söz konusudur. 

Tekliflerin gönderimi için son tarihi: 20 Kasım 2023, saat 23:59 CEST.

Ayrıntılı bilgi için EIT Manufacturing web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler