Beliz Özüt
  16 Aralık 2021

Programdan faydalanmak isteyenlere neler önerirsiniz?  

Öncelikle çerçeve programlarının yapısı ve kuralları gereği daha karmaşık ve zorlayıcı olduğunu kabul edelim. Yapabileceğimiz şey olabildiğince fazla eğitime katılarak hem genel çerçevede hem de ilgilendiğimiz alan özelinde bilgi sahibi olmak. Bunun için kurumumuzdaki proje ofisi ya da TTO’lardan destek alabilir yoksa diğer bilgi çoğaltıcıları ile iletişime geçebiliriz. Konsorsiyum ile başvurulacak çağrılarda konsorsiyumlara dahil olabilmek için düzenlenen bilgi günü ve proje pazarı etkinliklerine katılım sağlanması çok önemli. Etkinliklere katılmadan önce dersimizi iyi çalışmamız gerekiyor. Hangi çağrılar ile ilgileniyorsak öncesinde bunları belirlememiz, kurumumuzu tanıtacak dokümanları yanımızda hazır bulundurmamız gerekiyor. Burada tanışacağımız kişiler daha sonra potansiyel ortaklarımız olabilir. 

Ufuk Avrupa Programı’nda başarılı olmak için paydaşlara neler önerirsiniz?

Ufuk Avrupa çağrılarına başvuracak kişi ya da kurumların ilgili politika ve strateji belgelerini, çağrı dokümanlarını dikkatlice incelemesi gerekiyor. Proje fikriyle çağrı konusunun uyumlu olduğundan emin olunması şart bu aşamada ilgili Ulusal İrtibat Noktası ile proje hazırlığından başvuru aşamasına kadar sürekli iletişim sağlanması çok önemli. Hem bireysel başvurular için hem de çok ortaklı projelerde koordinatör olmayı düşünüyorsak TÜBİTAK’ın sağladığı desteklerden kesinlikle faydalanılmasını öneriyorum. Son olarak projelerin son başvuru tarihlerinin önceden belirlenmesi ve hazırlığına mümkün olduğunca erken başlanmasını özellikle tavsiye ederim.

Bilgi Çoğaltıcısı’nda olması gereken temel unsurlar nelerdir?

Kesinlikle meraklı, araştırmacı, öğrenmeye açık ve iletişim becerileri gelişmiş olması lazım. Kendini sürekli yeni açılan programlar ya da çağrılar ile ilgili güncel tutması gerekiyor. Tabii ki her konuda kusursuz bilgi sahibi olmamız çok zor ama en azından hangi bilgiyi nerede bulacağımızı, bilmiyorsak kime danışacağımızı bilmemiz gerekiyor bu noktada Ulusal İrtibat Noktaları ile iyi ilişkiler içinde olmak ve iletişimimizi sürekli tutmak çok önemli. Son olarak kurumlarımızda proje hazırlık ve yürütme süreçlerinde yer almamız deneyim kazanmamız için çok önemli. 

Ufuk2020 Programı’nda başarılı olmuş başvuruların özelliklerini özetle nasıl tanımlarsınız?

Ortaklık yapıları kendi uzmanlık alanlarında deneyimli kişi ya da kurumlardan oluşan, Avrupa Birliği’nin strateji ve politikaları ile uyumlu, tüm olası riskleriyle çok iyi planlanmış ve iyi hazırlanmış projeler olarak özetleyebiliriz. Eğer projede neyi hedeflediğimizi ve sonucunda beklenen çıktılarımızı fikir aşamasında net ve somut bir şekilde ortaya koyabiliyorsak, projenin hazırlık sürecinde diğer unsurlarını bir araya getirmek o kadar kolay olacaktır. 

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’nin Bilgi Çoğaltıcısı Sistemi’ne ve Ufuk2020 Programı’na katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Projenin Ufuk2020 Programı’nın Türkiye’de yayılması ve farklı kurumlar düzeyinde farkındalığın artırılması yönünde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla oluşturulan “Bilgi Çoğaltıcıları” sistemi de bizlerin en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağladı. Hem kendimizi güncel tutmak adına hem de ağ oluşturma anlamında çok iyi ve Avrupa çapında benzersiz bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Türkiye olarak edindiğimiz farkındalık ve deneyimle Ufuk Avrupa Programı’na çok daha kısa sürede uyum sağlayabileceğimizi ve başarılı olacağımızı düşünüyorum.

Benzer Haberler