Fatma Susam Özsayın
  16 Aralık 2021

Programdan faydalanmak isteyenlere neler önerirsiniz?  

Ufuk Avrupa programına katılmak isteyen kurum ve kuruluşlara öncelikle Avrupa Komisyonu’nun Ufuk Avrupa Programı ile ilgili stratejik planlarını okumalarını öneririm. Ufuk Avrupa Programı ve öncesindeki Ufuk2020 ve diğer çerçeve programlar Avrupa Komisyonu’nun uzun soluklu çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ve şekillenen programlardır Dolayısıyla strateji dokümanlarının okunması; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği’ nin diğer alt kurumlarının gelecek için neleri hedeflediklerinin analizinde yardımcı olacaktır. Daha sonra programın detaylarını incelemelerini öneriyorum. Ufuk Avrupa Programı’ nın hem İngilizce hem de Türkçe resmi web sitelerinin, resmi twitter ve diğer sosyal medya hesaplarının takip edilmesi; program kapsamında düzenlenen hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitim, bilgi günü, proje pazarı ve diğer etkinliklere katılmaları oldukça faydalı olacaktır.

Ufuk Avrupa Programı’nda başarılı olmak için paydaşlara neler önerirsiniz?

Bir önceki soruda belirttiklerim de dahil olmak üzere; programda başarılı olmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar öncelikle ihtiyaçlarını iyi belirlemeli ve bu kapsamda; kurumun mevcut kapasitesi, alt yapısı, faaliyet alanları, insan kaynakları vb. alanlarını da kapsayan detaylı bir ihtiyaç analizi yapmalıdırlar. Daha sonra kendi ihtiyaçları ile programın önceliklerinin ilgililik düzeyi tespit edilmelidir. İhtiyaç analizi sadece kurumsal boyutta değil aynı zamanda ulusal, Avrupa ve küresel boyutlarda da yapılmalıdır. 

Biraz somutlaştırmak gerekirse, örneğin bir üniversitede kanser araştırma merkezi kurulması ve bu alanda yapılacak çalışmalar ile programa dahil olunması hedefleniyor. Avrupa’da muadil kurumlar ve/veya diğer üniversitelerde benzer merkezler var mı? Bunlar hangi çalışmaları yapıyor, hangi projeleri yürütüyorlar, bu alanda – sizin çalışmak istediğiniz alanlarda – neler yapmışlar, sektördeki boşluklar neler gibi unsurların da çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çalışmak istediğiniz alanda mevcut durumda var olan bir boşluğu proje çıktıları ile nasıl destekleyeceksiniz, nasıl bir değer katacaksınız, siz proje başvurunuzla o programın önceliklerini ve beklentilerini hangi boyutları ile destekleyeceksiniz, hangi açıklıkları kapatacaksınız vb. gibi unsurların göz önünde bulundurulmasını öneririm. 

Bilgi Çoğaltıcısı’nda olması gereken temel unsurlar nelerdir?

Bilgi Çoğaltıcısı olmak aslında adı üstünde, programla ilgili mevcut ve en güncel bilgileri hedef gruplar ile buluşturmada katalizör görevi üstlenmektir... Bilgi Çoğaltıcısı program ile ilgili en güncel, en yeni bilgilere sahip olmalı; Avrupa Komisyonu’ nun ilgili sayfalarını iyi takip etmeli ve bilgilerini sürekli güncel tutmalıdır. Bilgi çoğaltıcısı sadece veri ve bilgi takibiyle değil aynı zamanda bireysel özelliklerle de oldukça ilişkilidir. Çok iyi bir iletişim becerisine sahip olmayı gerektirir. Kendi ekosisteminizdeki kurumların ihtiyaçlarını, kapasitelerini, faaliyet alanlarını çok iyi tanımlamalı, kurumların ihtiyaçlarına göre onlara doğru bilgiyi sağlamalı ve uygun program çağrıları ile buluşturmalısınız. Sadece bilgiyi ulaştırmak da yeterli değildir. Sonraki aşamada mentörlük ya da teknik destek sağlanması bir diğer önemli noktadır. Bunlara ek olarak, Bilgi Çoğaltıcısı faaliyetlerini yürütürken web sitelerini, e-posta listeleri, kurumsal ve bireysel sosyal medya hesaplarını aktif kullanmalıdır. 

Özetle diyebiliriz ki bilgi çoğaltıcısı; en güncel ve en yeni bilgileri takip etmeli, kurumların ilgililik düzeyine göre güncel bilgi ve verilerle buluşmalarını sağlayıp sonraki aşamada da hem mentorlük hem de teknik destek sağlamalıdır. 

Ufuk2020 Programı’nda başarılı olmuş başvuruların özelliklerini özetle nasıl tanımlarsınız?

Başarılı olmuş projelerin özelliklerine baktığımızda; hem alandaki deneyimlerim hem de program kapsamında yapılan analizlerden de yola çıkarak çok açık yüreklilikle söyleyebilirim ki, en kritik unsur ortaklık kurgusunun iyi yapılmış olmasıdır. Başarıda en temel özelliktir. Bu noktada, paydaş analizi iyi yapılmış, proje ortaklarının proje çağrısıyla ilgililik düzeyi ve tecrübeleri çok iyi kurgulanmış projelerin altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi kurgulanmış bir proje doğru ortaklarla buluşmadığında, başarılı ya da istenilen sonuçlara ulaşmak maalesef mümkün olamayabiliyor. Yine proje çıktıları açısından baktığımızda; Avrupa Birliği’ni, özellikle Güney Kore, Japonya, Çin, Amerika gibi inovasyon alanında, rekabetçi ekosistemde önemli bir yer teşkil eden ülkelerle rekabet edebilir düzeye getiren projelerin desteklendiğini görüyoruz. Yani burada önemli olan Avrupa Birliği’ni küresel konjonktürde bu saydığımız ülkelerle rekabet edebilir seviyeye getiren çıktıların üretilmesidir. Teknoloji ilgililik, hazırlık seviyesi bakımından altı ve üzeri, çıktıları ticaretleştirilebilir projelerin desteklendiğini; aynı zamanda toplumsal faydayı ve sosyal etkiyi ön plana çıkaran; tüm dünyayının ortak önceliklerinden olan kapsayıcılık, çevre, iklim değişikliği, dijitalizasyon gibi önemli konulara vurgu yapan projelerin de desteklendiğini söyleyebiliriz.

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’nin Bilgi Çoğaltıcısı Sistemi’ne ve Ufuk2020 Programı’na katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilgi Çoğaltıcıları’nın faaliyet alanları açısından baktığımızda, projenin bizlere hem bilgi hem de teknik destek ve mentorlük açısından çok önemli bir destek mekanizması sağladığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bilgi Çoğaltıcıları’nın desteklenmesi; bireysel, kurumsal ve ulusal kapasite gelişiminde, program ile ilgili farkındalıkların arttırılmasında ve programa dahil olma konusunda olumlu bir çarpan etkisi yaratmıştır. Proje, rekabetçi sektörlerde ülke olarak bir üst aşamaya çıkmamızda lokomotif görevi üstlenmektedir. Ülkemizde programdan faydalanan kurumların sayısının artmasını sağlamıştır. Ayrıca, projeyle birlikte program tüm kesimlere ulaşılabilir bir hale geldi. Düzenlenen etkinlikler hem biz bilgi çoğaltıcıları için hem de tüm kurum ve kuruluşlar için oldukça faydalı, etkili ve ulaşılabilir olmuştur.

Benzer Haberler