Ceren Kutlu Kaya
  16 Aralık 2021

Programdan faydalanmak isteyenlere neler önerirsiniz? 

Bilgi seviyelerine göre sıfırdan başlıyorlarsa küçük küçük başlamalarını öneririm çünkü Program çok geniş, geçmişi çok fazla. İnsanlar bir anda içine girdiği zaman kaybolabiliyorlar. Mesela ilgili portala girdikleri zaman burada ne kadar çok program ve çağrı var dediklerine çok şahit oldum. Özellikle TÜBİTAK’ın dokümanlarını çok faydalı buluyorum. Ufuk Avrupa websitesindeki sunumları incelemelerini öneririm. Fiziksel ve çevrimiçin çok sayıda etkinlik düzenleniyor, zaman ayırıp bu etkinliklere de katılım gösterirlerse başlangıç seviyesinde bilgi sahibi olmaları kolaylaşacaktır. Ufuk Avrupa Program dokümanlarını, ilgili strateji dokümanları ve çalışma programları vb dokümanları daha sonra okumalarını öneriyorum. 

Ufuk Avrupa Programı’nda başarılı olmak için paydaşlara neler önerirsiniz?

Benzer şekilde bilgi seviyelerine göre dokümanları incelemelerini öneririm. Eğer Avrupa Birliği Programları ile ilgili bir miktar bilgileri ve tecrübeleri varsa Çağrı dokümanlarının yanı sıra o çağrı dokümanlarının neden yayımlandığı ve aslında çağrılarda ne demek istediklerini anlamak için strateji dokümanlarını okumak çok faydalı oluyor. Bu yüzden de Avrupa Birliği’nin hazırlamış olduğu strateji dokümanlarına mutlaka bakmalarını öneririm. Aslında çağrı metinlerindeki satır aralarında ne demek istedikleri, beklenen çıktılarda gerçekten ne bekledikleri o strateji dokümanlarını okuyunca daha net anlaşılıyor. Başarılı olmak isteyen kişilerin aktif ve başarı şansı yüksek konsorsiyumlarda yer alması gerekiyor ve bunun için de hem komisyon hem de çeşitli kuruluşların düzenledikleri etkinliklere katılmak çok önemli ama özellikle araştırma ve yenilikçilik çağrıları – yani üniversitelerin yoğunluklu olarak yer alabilecekleri çağrılar – için bence bilimsel konferanslar da çok önemli. Çünkü çerçeve programlarında aktif olan büyük kurumların temsilcileri bilimsel konferanslarda da fazlaca yer alıyorlar ve siz alanınızdaki bilim öncülerini o konferanslarda daha kolay yakalayıp, iletişime geçebiliyorsunuz. 

Bilgi Çoğaltıcısı’nda olması gereken temel unsurlar nelerdir?

Bilgi Çoğaltıcısı olmak için programla ilgili hem geçmiş bilgilere genel hatları ile sahip olmak gerekiyor hem de programla ilgili dokümanlara hakim olmak gerekiyor. Özellikle çağrılarda beklentilerin neler olduğunu bilmek ve başvuru koşullarına hakim olmak çok önemli. Çünkü bir bilgi çoğaltıcısı gerçekten bilgiyi yaygınlaştırmak istiyorsa bu tip idari konularla ilgili de destek olması gerekir. Aynı zamanda bir bilgi çoğaltıcının iletişim kabiliyeti yüksek olmalı ve çekingen olmamalı. Özellikle acil durumlarda bilgilere kolayca ulaşamayan insanlara yardımcı olabilmek için sınırlı sürelerde bilgiye ulaşabilmek için proaktif olması gerekebilir. Mesela o an gerçekten çok net bilgiye ihtiyacı varsa Helpdesk ve LinkedIn gibi platformlardan konuyla ilgili uzmanlara mesaj atması gerekebilir.

Ufuk2020 Programı’nda başarılı olmuş başvuruların özelliklerini özetle nasıl tanımlarsınız?

Bence çok kapsayıcı başvurular. Bu kapsayıcılığın çok yönlü olduğunu düşünüyorum. Mesela içerik açısından yani çağrı metninde beklenen çıktıları maksimum seviyede sağlayabilecek; onların hemen hemen hepsine cevap verecek nitelikte başvurular olduğunu gözlemliyorum. Bu kapsayıcılık aynı zamanda cinsiyet eşitliğini ve coğrafi çeşitliliği de içeriyor. Aynı zamanda bu projelerin, eğer teknolojik alanlarda ise markete ürün sunabilecek vizyonu proje metnine yansıtan; eğer sosyal projelerse etkisini geniş bir alana yayabileceğini gösteren aktiviteler içerdiklerini düşünüyorum.

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’nin Bilgi Çoğaltıcısı Sistemi’ne ve Ufuk2020 Programı’na katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben şahsen çok şey öğrendim. Dolayısıyla birçok bilgi çoğaltıcının da bu eğitimlerden ve bu programdan çok fazla bilgi edindiğini ve bu bilgiyi mümkün mertebe yaygınlaştırarak etkilerini arttırdığını düşünüyorum. Çünkü çok fazla doküman var ve sadece bu dokümanları okuyarak bir yerlere varmak çok zor. Buradaki eğitimlerde hap gibi bilgiler alabiliyoruz bu çok güzel, ipuçları ve önemli noktaları öğrenebiliyoruz hem de burada eğitimleri veren insanlar gerçekten çok deneyimli. Bizim tek başımıza edinemeyeceğimiz bilgilere ve networklere dolaylı bir şekilde erişmemizi sağlıyorlar. Eğitmenlerin geçmiş ve mevcut programlar kapsamında yaşadıkları iyi ve kötü deneyimleri paylaşmaları bence bizim için çok kıymetli. Bu eğitimlerden ben çok şey öğreniyorum, organize edenlere de çok teşekkür ediyorum.

Benzer Haberler